Rīga, Skola iela 21 - 511

Mantras. Online.

32 660x205 mantras

Sirdi dziedējošās mantras
...svētas skaņas. Speciālas art-terapijas nodarbības visiem, kuri vēlas iepazīt to pasaules daļu, kur glabājas mūsu senču gudrība un pieredze. Mantra tulkojumā no sanskrita nozīmē "prāta atbrīvošana". Tā ir skaņu vibrācija, kas sevī ietver milzīgu pozitīvu enerģijas lādiņu, kas spēj atbrīvot mūsu prātu no haosa.

Mantras...

  • Katrā tikšanās reizē mēs visi kopā mācīsimies dziedāt visdažādākās dažādu pasaules tautu mantras (svētas skaņas) sanskritā un mūsdienu valodās.
  • Katra nodarbība ir unikāla un nekad neatkārtojas. Pamēģiniet!
  • Atnāciet, neatkarīgi no Jūsu pieredzes.

 

  • Mani mīļie - Mihail un Angelina! Gribēju jums aprakstīt manas šodienas sajūtas SO HAM meditācijas laikā. Neko tādu es savā mūžā vēl nebiju piedzīvojusi. Tik vienreizēju... Biju Visumā iekšā. Tieši zvaigžņoto debesu daļiņa, kas elpoja vienotā ritmā ar visu Galaktiku. Bet dažreiz es biju kāda planēta, dažreiz-vismazākais atoms. Bet tam nebija nekādas nozīmes. Tā varēja būt ari vienota ieelpo-izelpa, sajūtot sev blakus citas planētas, kosmosus un viņi bija tik dzīvi, jūtīgi... mēs sapratāmies, kā vienoti organismi... Un tai pat laikā es varēju sajust arī pati sevi, savu iekšējo būtību. Gan savu pulsu, gan kopīgo... Es biju kaut kas ļoti liels-varbūt pats Dievs, kurš ieelpoja "iesūca" Visumu sevī. Un uzreiz pēc tam - Radītājs, kas izelpo, rada visu no jauna. Gan ņēmējs, gan devējs. Es varēju būt gan idivīds, gan-viss kopā. Vienu brīdi man gribējās smieties, rotaļāties un sajūta-kā spēlē. Tik viegla. Bet tajā pat laikā - ne vieglprātīga. Es biju arī milzīgs pārdabiska spēka avots. Kā pati izvēlējos. Un visu laiku sapratne ir tikai viena - nav ne laika, ne telpas, ne kādi citi ierobežojumi. Ka viss ir viens... vienots... Dievišķā mīlestībā... Mīļš paldies par šo ceļojumu!

Nodarbības vada Profesionālās Psihoterapeitu Līgas loceklis un
praktizējošs psihoterapeits Mihails Mošenkovs

Mihails

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv