Rīga, Skola iela 21 - 511

Mūsu Skola

660x205 reikiskola

Mihaila Mošenkova starptautiskais alternatīvās medicīnas centrs "Reiki Gaismas Skola" - www.reikilatvia.lv

Mihaila Mošenkova Reiki profesionālās tālmācības skola - www.spirit.lv

Reiki Gaismas Skolu, kā sabiedrisku uz dažādu sabiedrības slāņu sociālu un psiholoģisku atbalstu vērstu, sabiedrisku organizāciju ir dibinājis Reiki skolotājs, psihoterapeits Mihails Mošenkovs un viņa skolnieki 2000. gadā.

Mūsu alternatīvās medicīnas centrā notiek dažāda veida nodarbības un tikšanās, kas vērstas uz dažādiem garīgās un fiziskās cilvēka attīstības virzieniem.

 • Reiki apmācība – skolotāja Mihaila Mošenkova japāņu tradīcijas Reiki skola
 • Papildus padziļināta apmācība «Reiki skolā no A līdz Z»
  Draugu un viesu tikšanās ar skolotājiem «Reiki Aplī»
 • Reiki seansi – dziedinošie Reiki terapijas seansi
 • Regulāri Reiki Festivāli -Reiki draugu tikšanās
 • Ikgadēji klusēšanas Ritrīti - apzināšanās prakses
 • Jaunās apziņas psihoterapija «Apzināto stāvokļu tehnika»
 • Semināri «Dziedējošā viļņu terapija» – autora izstrādāta masāžas metode
 • Transformāciju Spēle – unikāla pašizziņas psihoterapijas metode
 • Pašizaugsmes psihoterapijas nodarbības
 • Psihoterapijas semināri pēc «Emocionālās brīvības tehnikas» EFT metodes
 • Psihoterapijas semināri pēc B. Hellingera ģimenes izvietojumu tehnikas
 • Apmācība Reiki dziedniecībā un terapijā
 • Pamatzināšanu apgūšana Ķīnas medicīnā
 • Dziednieciskas un garīgas meditācijas un mantras
 • ReiDzen
 • Medicīnas kursi dziedniekiem

 

 • «Reiki Gaismas Skola» tika organizēta kā neformāla organizācija 2000. gadā, kas apvienoja dažādu tautību un dažādu profesiju cilvēkus, kuri interesējās par Usui Reiki Rioho mācību un unikālajiem personības pašattīstības likumiem. Skolā var iestāties vai izstāties jebkurā laikā un jebkurš cilvēks, kas atbalsta drošas, no aizspriedumiem brīvas pasaules veidošanu, kurā cilvēku dzīvei par paraugu kalpo Visuma un vispārcilvēciskās morāles likumi, kur cilvēki netiek šķiroti pēc rasu, valodu, sociālajiem vai šķiru ierobežojumiem.

 • Cilvēks ir brīva, visās dzīves izpausmēs sevi realizējoša personība, kam ir unikālas personības īpašības, un tai pat laikā katram cilvēkam piemīt visai cilvēcei raksturīgie enerģētiskie un fiziskie likumi un pamati.

 • Pienācis laiks cilvēcei atgriezties no tumsonības un aizspriedumu laikmeta visuma dzīves un morāles likumu izpratnes pasaulē, vispārcilvēciskās mīlestības un šīs zemes laimes laikmetā. Liels daudzums cilvēku prātos iesakņojušās informācijas ir nekorekta vai pat apzināti nepatiesa, no cilvēkiem tika un tiek slēptas viņu unikālās pašrealizācijas un pašizdziedināšanās spējas, vienkāršie un viegli saprotamie likumi. Tikai brīvs cilvēks kļūst par brīvu un neatkarīgu pats savas dzīves Veidotāju.

 • «Reiki Gaismas Skola» jau sen ir pāraugusi Reiki kā unikālas sistēmas, kas ļauj jebkuram cilvēkam iegūt pašam savu Visuma garīgās enerģijas atslēgu, robežas. Saskaroties ar šo brīnumu, cilvēks neizbēgami mainās, vispirms mainās kā personība – kļūst iecietīgāks, labāks, žēlsirdīgāks, ļoti spēcīgi izpaužas līdzjūtība. Uzlabojas dzīves kvalitāte, garīgā pilnveidošanās neizbēgami izraisa veselības stāvokļa uzlabošanos. Nepieciešams attīstīties visos garīgās un fiziskās pašizdziedināšanās virzienos. Tādēļ centra nodarbību sarakstos jūs atradīsiet personības attīstības un psihoterapijas apmācības – treniņus, masāžas kursus, jogu, kā arī citas prakses, kas bagātina cilvēcisko potenciālu un nostiprina psihisko un fizisko veselību.

 • Pats galvenais «Reiki Gaismas Skolas» pastāvēšanas fenomenā ir tas, ka mūsu centru izveidoja un uztur skolotāji un skolnieki. Kuri vienkārši vēlas, lai pastāvētu ērta, garīga vieta, kurā jebkurš cilvēks var atrast brīvus, labestīgus un mīlošus cilvēkus, neatkarīgi no viņu uzskatiem, ticības, vecuma un talantiem. Mēs esam kopā tāpēc, ka vēlamies būt kopā. Daudzi cilvēki skolā pavadītajā laikā ir kardināli izmainījuši savu dzīvesveidu uz labo pusi.

 • Skolā pastāvīgi norisinās Reiki labdarības prakses, uz kurām labprātīgi, savā brīvajā laikā nāk gan bērni, gan pieaugušie, lai dalītos ar savu unikālo Reiki dziedināšanas dāvanu.

 • Visi nodarbībās un ziedojumos iegūtie naudas līdzekļi tiek izmantoti mūsu centra telpu īres maksai un uzturēšanai.

 • Kas mēs esam? Vienkārši cilvēki, kuri kādreiz, dažādu iemeslu dēļ atnākuši uz brīnumaino, dievišķo dabiskās izdziedināšanās Usui Reiki sistēmas pasauli un… no visas sirds šo pasauli iemīlējuši. Katrs no mums ir gājis un iet pats pa savu Gaismas ceļu, unikālu garīgās pašpilnveidošanās ceļu. Katrs no mums dāsni dalās Reiki Gaismā ar visu pasauli, jo tas, kurš patiešām ir sapratis kā dāvana tā ir, nevar ar to nedalīties.

 • Daži no mums, izvēloties Reiki ceļu, ir to padarījuši to par savu Dvēseles Radošuma ceļu. Pie tam, visi sekmīgi savieno Reiki dāvanu ar visdažādākajām reliģijām, profesijām un hobijiem. Jo nav svarīgi, kas Tu esi – svarīgi ir tas, kāds Tu esi… Reiki daudziem no mums ir pilnībā izmainījis dzīvi uz neticami labo pusi.

 • Vienmēr priecājos par jebkuru no jums, kas ar mīlestībai un žēlsirdībai atvērtu sirdi pārkāps mūsu lieliskā alternatīvās medicīnas centra – Reiki Gaismas skolas slieksni.

 

 
 
 Harmoniskas un mīlestības pilnas attiecības starp visdažādākajiem cilvēkiem – ir mūsu mērķis. Mums visiem ir atšķirīga pieredze, atšķirīgs vecums, runājam dažādās valodās, mums ir dažādas nacionalitātes, atšķirīgi talanti un spējas. Mēs cenšamies nenorobežoties cits no cita, bet kļūt tuvāki kā cilvēki, kas dzimuši laimei un mīlestībai. Lai arī mēs esam atšķirīgi, dziļi savā būtībā mēs visi esam vienādi.

 
Mēs visi gribam mieru, prieku, laimi un mīlestību, pat ja mēs par to neaizdomājamies. Mēs sanākam kopā, lai apgūtu pašas svarīgākās cilvēciskās vērtības un tālāk tās mācītu citiem. Mēs darām visu tā labā, lai cilvēki cienītu un mīlētu cits citu. Mēs esam brīvi un mēs esam planētas Zeme iedzīvotāji. Mēs esam vienota Cilvēce. Mēs esam mūsu Dzīves realitātes radītāji.

Mēs cenšamies to visu paturēt prātā un mācāmies radīt labvēlīgas izmaiņas paši savā reālajā dzīvē. Mēs visi vienmēr par tevi priecāsimies, mēs arī esam Cilvēki, tādi paši kā tu!

 
Ar mīlestību un pateicību jūsu Mihails Mošenkovs – «Reiki Gaismas Skola» dibinātājs un vadītājs, japāņu tradīcijas Reiki skolotājs, psihoterapeits, Latvijā sertificēts dziednieks

Mihails

 Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245