Rīga, Skola iela 21 - 511

Reiki un torsionu lauki

reikigaismasskola

Reiki un vērpes lauki

Reiki jaunās zinātniskās paradigmas gaismā vai kāpēc Reiki visi šķēršļi nav traucējoši?

Nedz attālums, nedz laiks, nedz ģipsis, nedz apģērbs?

“Lielākā patiesība ir tajā, ka uzkrātie un gulošie nekārtībā fakti sāk iegūt līdzsvaru, ja izvirzīt uz tiem hipotēzi”.

Herberts Spensers

Kas ir Reiki?

Tulkojot hieroglifus Rei un Ki, parasti uzmanību akcentē uz hieroglifu Ki. Tas ir saprotams. Jo runa ir par enerģiju. Pirmais hieroglifs nosaka Reiki “tikai kvalitāti”, bet otrs – tās būtību. Nesteigsimies un pievērsīsim uzmanību vārda Reiki pirmajai daļai.

Hieroglifs “Rei” tulkojas kā Universs, Gars, Dievs, Absolūts, Augstākais, Kosmoss, Dievišķā Apziņa, Gudrība, nākoša no Dieva. Runa ir par to, ka Reiki avots ir radītājs, Absolūts, bet Reiki ir Viņa apziņas izpausme, Viņa Gudrība.

Pacentīsimies tagad paskatīties uz Reiki no jaunas zinātniskas paradigmas.

Kā darba hipotēzi izvirzīsim, ka Reiki ir pirmatnējais vērpes lauks. Ja mūsu teorētiskā Reiki koncepcija izrādīsies nav pretrunīga un praksē pierādīsies, tad varēs apgalvot, tā ir patiesa.

Sākumā atcerēsimies pirmatnējo vērpes lauku īpašības, par kurām runājām iepriekš. Salīdzinot Reiki īpašības ar pirmatnējo vērpes lauku īpašībām, centīsimies noskaidrot, cik liela ir sakritība. Ja Reiki un pirmatnējo vērpes lauku īpašības būs identiskas, tad ar lielu ticamības devu mēs varam apgalvot, ka šajā gadījumā runa ir par vienu un to pašu. Sāksim no sākuma.

 • Vērpes lauki izplatās uzreiz, neatkarīgi no attāluma. Cik mums zināms, neviens nekad nav mērījis Reiki izplešanās ātrumu. Tomēr, attālās dziedināšanas prakse ļauj pieņemt, ka Reiki izplešas diezgan ātri, iespējams, uzreiz. Novērojama laika sakritība starp Reiki iedarbību uz cilvēku, kas atrodas attālumā reizēm vairāku tūkstošu kilometru, un tās sajūtas, kas rodas tādas iedarbības rezultātā. Līdzīga sinhronizācija starp iedarbību un reakciju liecina par lielu ātrumu izplatības iedarbību. Visādā gadījumā, Reiki īpašības, kas skar tās izplatības ātrumu, nav pretrunā ar pirmatnējo vērpes lauku īpašībām.
 • Tā kā kvantu vērpes lauki ir zemas enerģijas reliktie neitrīno, tad vērpes laukiem neeksistē dabisko šķēršļu. Kontakta darbs ar pacientu neprasa, lai tas atkailinātos seansa laikā. Reiki nav šķēršļu, arī ģipšu pārsēji. Ja jāstrādā ar atklātām brūcēm vai apdegumiem, tad rokas var turēt nelielā attālumā no ķermeņa, pie tam, Reiki plūsma nezaudē savas dziednieciskās īpašības. Ja runājam par attālināto iedarbību, tad Reiki nonāk līdz adresātam, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas. Attālums, tāpat kā dabiskie šķēršļi - kalni, māju sienas u.tml., neietekmē.
 • Vērpes laukiem neeksistē izpratne “laiks”. Tiem nav piemērojami tādi raksturojumi kā “pagātne”, “tagadne” un “nākotne”. Darbs, praktizējot otrajā līmenī, ļauj veikt attālināto iedarbību ar Reiki palīdzību ne tikai telpā, bet arī laikā. Lai realizētu attālināto darbu laikā vajag vienkārši izmantot trešo simbolu un dot objektam laika koordinātas, uz kuru tiek virzīta iedarbība. Vai tas atrodas (iedarbības objekts) pagātnē, tagadnē vai nākotnē, nav nozīmes.
 • Vērpes lauka struktūras maiņa ir saistīta ar enerģijas izdalīšanos vai absorbciju. Cilvēka organisms ir kā viens vesels. Starp viņa daļām eksistē nesaraujama, organiska saikne. Veselā organismā enerģija brīvi un harmoniski cirkulē visos ķermeņos. Enerģijas cirkulācijas traucējumi var būt saistīti ar enerģijas noplūdi vai enerģētiskiem blokiem.

Pirmajā gadījumā, bojājumi (jebkurā līmenī) rodas enerģijas trūkuma rezultātā. Šūnas, orgāni, funkcionālās sistēmas, palikušas bez “barības”, nav spējīgas funkcionēt normālā režīmā. Ja neatjaunos enerģijas apgādi, tad saslimšana ir neizbēgama.

Otrajā gadījumā, negatīva rakstura enerģijas veidojumi kavē brīvu enerģijas cirkulāciju. Veidojas tās pārpalikums tajās vietās, kur atrodas bloks. Saskaņā ar ķīniešu koncepciju – piecu elementu un astoņu principu, enerģijas pārpildītie orgāni apspiež citu orgānu darbību, kas enerģētiski savstarpēji saistīti, tas var rezultātā novest pie slimības.

Reiki plūsma, pateicoties savai organiski piemītošai īpašībai, pati, bez dziednieka līdzdalības, veic diagnostiku un nosaka iemeslu enerģijas traucējumiem.

Tajos gadījumos, kad ir enerģijas trūkums, Reiki kompensē šo trūkumu un novērš enerģijas noplūdes iemeslu. Sajūtu līmenī tas tiek uztverts kā siltums, piepildījums, durstīšana, paplašinājums un tml.

Ja ir enerģijas pārpilnība, tad Reiki pārveido negatīvās enerģijas sabiezinājumu pozitīvajā, kas pēc būtības ir enerģijas bloks un to izšķīdina, izkliedē un pārdala starp orgāniem izveidojušos enerģijas pārpalikumu. Veidojas vēsuma, tukšuma, spriedzes zuduma sajūtas u.tml.

Tādā veidā Reiki iedarbība var izpausties kā enerģijas atbrīvošanās vai absorbcijas veidā, tas nozīmē, ka Reiki un vērpes lauku īpašības šajā aspektā sakrīt.

 • Vērpes lauki nes tikai informāciju. Pazīstamā tēze par Reiki enerģijas saprātīgumu liecina par to, ka tā ir piepildīta ar informāciju. To, ko zina Reiki, kur, cik un kādas kvalitātes enerģija nepieciešama, liecina par milzīgu informācijas piesātinātību Reiki enerģijā. Reiki zina kā pacientam dot maksimālu labumu. Nav nepieciešamības teikt priekšā Dievam, kas jādara. Mums nav pat tā mazumiņa informācijas, ko satur sevī Reiki. Tāpēc lietderīgi ievērot nerakstītu Reiki likumu: “Jo mazāk ir manis Reiki, jo vairāk Reiki”. Kas attiecas uz enerģiju, kuras iztrūkst pirmatnējā vērpes laukā, šeit nav nekādu pretrunu. Enerģija, par to tika runāts iepriekš, rodas nākošā etapā, kā pirmatnējā vērpes lauka iedarbības sekas fiziskajā vakuumā bifurkācijas punktos (īss brīdis- pārejas punkts, kad pāriet no haosa uz kārtību).
 • Cilvēks var uztvert, pārveidot un ģenerēt vērpes laukus. Šī vērpes lauku īpašība pilnā mērā atbilst Reiki īpašībām. Ja cilvēks nevarētu uztvert Reiki, tad tādai praksei nebūtu nekādas jēgas.

Reiki iniciētajam dziedniekam, tiek dota spēja pārveidot (modulēt) tās vibrācijas saskaņā ar konkrētām prasībām un atkarībā no iedarbības mērķa. Tas var notikt gan kontaktējot, gan izmantojot attālināto iedarbības metodi, pielietojot noteiktus paņēmienus un manipulācijas.

Simbolu, mantru, afirmāciju, kristālu un tamlīdzīgu līdzekļu pielietošanas prakse, liecina par cilvēka spēju ģenerēt vērpes laukus. Šajā gadījumā mēs domājam sekundāros vērpes laukus, ko izmanto Reiki kā palīgus, bet to efektīvā ietekme būtiski paaugstina iedarbības rezultātu.

Spilgts piemērs cilvēka spējai uztvert un pārveidot Reiki var būt Reiki – meditācijas. Šādu meditāciju laikā mēs ar Reiki plūsmu uztveram tajā esošo kodētā veidā esošo informāciju un to pārveidojam mums prātam izprotamā veidolā.

 • Vērpes laukiem ir hologrāfisks raksturs. To, ka Reiki piemīt analoģiska īpašība, pierāda fakts, ka to plaši izmanto attālinātā iedarbības veidā.
 • Vērpes laukus ģenerē jebkurš objekts, kuram piemīt rotācijas spēja. Apskatot Reiki no tradicionālā viedokļa, grūti apgalvot, kas tajā rotē. Tomēr var izveidot loģisku ķēdīti: “Visumā pārsvarā dominē rotācijas kustība” (no elementārdaļiņām līdz galaktikām) – “kustība – tā ir dzīve” – “Reiki – tā ir Universāla Dzīvības Enerģija”. Pārdomājot šīs ķēdītes saturu, gribas piekrist, ka arī šīs vērpes lauku īpašība raksturīga Reiki.
 • Vērpes lauki var rasties fiziskā vakuuma struktūras izkropļojuma rezultātā. Par to, kādā veidā un rezultātā veidojas neviendabīgums un deformācija fiziskā vakuuma struktūrā, ir pateikts iepriekš. Strādājot Reiki, mēs, izmantojot noteiktas darbības fiziskā un smalkā pasaulē, mērķtiecīgi radām fiziskā vakuuma izkropļojumu, neatkarīgi no tā, apzināmies savu darbību jēgu no fiziskā skatu punkta vai nē. Mēs vienkārši zinām, ka noteiktas mūsu darbības radīs atbilstošu rezultātu. Mūs tā mācīja.

Piemēram, simbolu un mantru pielietošana nav nekas cits kā sekundārā vērpes lauka ģenerēšana lokālā fiziskā vakuuma struktūras rezultātā. Reiki enerģijas saņemšana seansa laikā arī ir piemērs vērpes lauku ģenerēšanai, kuriem piemīt noteiktas īpašības, izmantojot tos pašus līdzekļus, tas ir izkropļojot fiziskā vakuuma struktūra.

 • Vērpes lauki vienā rotācijas virzienā pievelkas, dažādās – atgrūžas. Šī Reiki īpašība izpaužas diezgan bieži. Čudžiro Hajaši klīnikā ar pacientu strādāja vienlaicīgi divi – trīs dziednieki. Šāda pieņemšana bija diezgan efektīva, savādāk to neizmantotu. Ja Reiki plūsmas atgrūstos vai neitralizētu viena otru, nebūtu izdziedināšanas efekta.

Kolektīvās meditācijas laikā tiek novērots tas pats. Vienlaicīgā vairāku cilvēku attālinātās iedarbības labie rezultāti kļuva par paraugu mācību grāmatai. Kolektīvā darba rezultāti ir būtiski augstāki nekā individuālajā darbā. Jāatzīmē, ka arī ezotērikā princips “līdzīgs pievelk līdzīgu” ir plaši pazīstams.

 • Vērpes lauki, iedarbojoties uz objektu, nodod viņam informāciju polarizējot šī objekta spin struktūras. Šī īpatnējā objekta “uzlāde” ar noteiktu informāciju saglabājas ilgu laiku. Reiki īpašība nodot dažāda veida priekšmetiem spēju saglabāt tās pozitīvo iedarbību ilgā laika periodā, plaši tiek izmantota praksē. Telpu tīrīšana, amuletu un talismanu uzlādēšana, ūdens un farmaceitisko preparātu apstrāde, darbs ar minerāliem un mājas sadzīves priekšmetiem – tā ir neliela daļa no iespējamām Reiki manipulācijām, kad izpaužas tās īpašības.

Tādā veidā mēs redzam, ka Reiki piemīt tās pašas pirmatnējo vērpes lauku īpašības, kas apliecinās ar praksi. Bez tam, vispār atzīts fakts ir Reiki dievišķā izcelsme, tāpēc var apgalvot ar pilnu pārliecību: Reiki pamatā ir pirmatnējie vērpes lauki, Visuma Apziņas lauks, ko Radītājs ieviesis dzīvē, tā ir Informācija, pareizāk – Apziņa kā augstākā Informācijas forma.

Šī secinājuma atzinums ļauj mums ieraudzīt cik skaidri, var teikt eleganti, Reiki koncepcija iekļaujas zinātniskā teorijā, ko izstrādājis akadēmiķis Šipovs.

Tā fakta atzinums, ka Reiki pamatā ir pirmatnējais vērpes lauks, raisa nepieciešamību precizēt Reiki izpratni.

Pārdomas par fiziskā vakuuma teoriju un pirmatnējo vērpes lauku koncepciju, Reiki praktiskās izpausmes analīze, loģiskie secinājumi, izrietoši no šīm pārdomām un analīzes, noved pie izpratnes, ka Reiki – nav vienkārši enerģija kā mēs uzskatījām agrāk. Mēs nenovērtējām šo brīnišķīgi skaisto, labvēlīgo un efektīvo spēku, uztverot to vienpusēji. Līdz šim laikam vienkārši iztrūka informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai izpratnei par Reiki. Mēs palaidām garām vienu svarīgu tās sastāvdaļu, tās pirmavotu, kas ļoti svarīga Reiki būtības izpratnei, tās iedarbības mehānisms. Šeit domāts par informācijas sastāvdaļu. Kas attiecas uz enerģiju, ko nes Reiki, tad tās ir informācijas iedarbības sekas, pirmatnējā vērpes lauka veidā uz fizisko vakuumu, ko rada Apziņa.

Tā kā pirmatnējo vērpes lauku iedarbība uz fizisko vakuumu var radīt ne tikai enerģiju, bet arī matēriju, tad nav izslēgts, ka Reiki dziedniecības mērķiem izmanto arī šīs iespējas. Šim jautājumam nepieciešama nopietna zinātniska pieeja, noteikti finansiāli izdevumi, laboratorijas izmeklējumi. Iespējams, tādi pētījumi kaut kur būs veikti.

Pēc iepriekš teiktā var veikt sekojošu secinājumu: Reiki ir ne tikai enerģija, bet informatīvi-enerģētiska plūsma, kurā informatīvā komponente – pirmatnēja, bet enerģētiskā plūsma, kā sekas, kā informācijas iedarbības rezultāts, vērpes lauku veidā, uz fizisko vakuumu bifurkācijas punktos – sekundārs.

Nonākot līdz šādam Reiki izpratnes traktējumam, es biju pārsteigts par neparasti precīzu nosaukumu, ko doktors Usui deva savai dziedniecības sistēmai.

Spriediet paši. Vārds “Reiki” sastāv no diviem hieroglifiem. Mūsu Reiki traktējumā sastāv no divām sastāvdaļām.

Pirmo hieroglifu var tulkot kā “Gudrība, nākoša no Dieva”. Pirmā Reiki sastāvdaļa pirmatnējais vērpes lauks, Visuma Apziņa, Aboslūta emanācija no Sevis. Sakritība pēc jēgas – pilnīga, atšķirība tikai terminoloģijā.

Otrā hieroglifa nozīme un otrā Reiki sastāvdaļa sakrīt pilnībā – tā ir enerģija.

Tiešām pārsteidzoša ir metodes dibinātāja dziļā izpratne, jo viņa laikos nedz fiziskā vakuuma teorijas, nedz vērpes lauku koncepcijas vēl nebija atklātas.

Ja mēs pieņemam Reiki formulējumu šādā traktējumā, tad kļūst skaidrs saprātīgums, ko visi praktizējošie ar šo metodi atzīmē. Reiki zina, kurp tai doties. Viņa zina, kāda rakstura enerģija nepieciešama tajā vai citā gadījumā. Viņa zina, cik daudz enerģijas vajag lai atrisinātu konkrētu problēmu. Reiki māca. Mums izdodas uztvert informāciju, ko satur Reiki un interpretēt to. Šādā veidā saņemtās informācijas interpretācija tiek uztverta apgaismības veidā, reizēm kā atbildes uz jautājumiem, ko saņemam meditācijas laikā, reizēm kā intuitīvās priekšā teikšanas. Kad mūsu rokas virzās patvaļīgi, uz vajadzīgo pozīciju, tad tas liecina par to, ka mēs uztveram informāciju, ko satur Reiki.

Tieši tā ir balstīta tehnika Reidzi-Ho”, ko aprakstījis Franks Ardžava Petters grāmatā “Doktora Mikao Usui Reiki oriģinālā rokasgrāmata”.

Jauns skatījums uz Reiki rada mūsos izpratni par daudzām tās izpausmēm un efektiem, kurus agrāk mēs nevarējām paskaidrot un pieņēmām kā esošu. Katrs, kas nopietni nodarbojas ar Reiki dziedniecību, intuitīvi juta, ka tās iespējas ir neizmērojami plašas, nekā tās, ko mēs izmantojam savā praksē, tai piemīt milzīgs iekšējais potenciāls. Mēs meklējām paņēmienus, kas mums palīdzētu realizēt šo potenciālu. Bieži šādu efektīvu paņēmienu meklējumu sekas bija jaunu Reiki virzienu parādīšanās. Tas ir likumsakarīgi. Ceru, ka jaunais skatījums uz Reiki novedīs pie vairāk plaša tās potenciāla atklāsmes, neizkropļojot Sistēmas būtību, ko dāvājis doktors Usui.

Reiki sistēmā, izņemot pašu Reiki, ietilpst Reiki simboli un tās mantras, Reiki principi, daudzas tehnikas, ko pielieto dziedniecībā, Reiki tradīcijas, iesvētīšana dažādās Reiki pakāpēs, Reiki vēstījumi vai afirmācijas, dažāda veida meditācijas u.tml. Un pēdējo sasniegumu gaismā teorētiskajā fizikā mēs iegūstam jaunu izpratnes līmeni par šīm visām Sistēmas sastāvdaļām. Zinātniskās zinības dod mums iespēju paaugstināt visu darbību apzinātības līmeni, ko pielieto dziednieks Reiki sistēmas ietvaros.

Visuma Apziņas lauks ir daudz slāņains. Apziņas lauka daudz slāņainība nenozīmē, ka tas veidots līdzīgi finierim: viens slānis novietots gareniski, otrs – šķērsām utt. Vienkārši vērpes lauku atšķirīgie slāņi, ko veido Visuma Apziņas lauks, piemīt atšķirīga vibrāciju frekvences un caurauž viena otru, nesajaucoties. Šī lauka katrs slānis, katrs apakšslānis pārvalda noteiktu būtības aspektu, priekšmetu, parādību, notikumu, stāvokļu kopība u.tml.

Augstākie Visuma Apziņas lauka apakš plāni atbild par dzimšanu, uzturēšanu un dzīves attīstību, tajā skaitā par dzīvi uz Zemes. Uz šiem apakš plāniem koncentrēta visa informācija, kas skar dzīvi kopumā. Visi organisma šūnā notiekošie procesi, cilvēka apziņā vai sabiedrībā, regulējas ar pirmatnējiem šī apakš plāna vērpes laukiem.

Šie lauki – sava veida Dabas Likumu Kodekss, kas sankcionē visu, kas notiek mums apkārtējā pasaulē. Nekas nevar notikt pretēji šiem likumiem. Tieši tas tiek domāts, kad saka: “Neviens matiņš nenokritīs bez Radītāja ziņas un gribas”. Viss notiek pēc Viņa gribas. Viss izriet no Viņa nodoma.

Pārdomājot par šo, nevar vien nobrīnīties par šīs idejas varenību, savstarpējās saiknes mērogu, savstarpējo visu komponentu nosacījumu un sakritību apbrīnojamā parādībā ar nosaukumu Dzīve. Jebkurš, pat vismazākais tās elements tiek uztverts kā brīnums.

Mēs varam skaidri saskaitīt visu elementu atomu skaitu, no kuriem sastāv dzīvā šūna, savienot tos kopā, izvietojot telpā, tāpat kā tie izvietoti šūnā, bet dzīvo šūnu neiegūsim. Kaut kā pietrūks. Pietrūkst dzīvības nodrošināšanas principa, ko rada Visuma Apziņas lauks. Pietrūkst tā organizējošā spēka, kas spēj iedvest dzīvību šajā atomu un molekulu kamolā.

Vai paņemsim citu piemēru. Temperatūras diapazons ir diezgan plašs, kas ir Visumā, no absolūtas nulles līdz desmitiem miljonu grādu. Cilvēka ķermenis (fiziskais) dzīvā veidā var eksistēt, ja ir personīgā temperatūra no 33-43 grādi pēc Celsija. Temperatūras diapazoni – desmitiem grādi un desmitiem miljonu grādi – nav savietojami.

Ar tādu pašu precizitāti jābūt saskaņotiem dažādiem apkārtējās pasaules parametriem, lai cilvēks varētu eksistēt. Saules temperatūra no tās līdz Zemei, Zemes masa, tās diennakts griešanās ātrums, tās orbitālais ātrums, zemes atmosfēras biezums, tās sastāvs un caurspīdīgums un vēl daudzi savstarpēji saistītu parametru ideālā saskaņa, lai veidotos nosacījumi, derīgi cilvēka eksistencei. Tas attiecas tikai uz temperatūras nosacījumiem. Bet tādu nosacījumu, kas ietekmē uz pašu dzīves iespējamību pat nevar saskaitīt. Vai var runāt par to, ka visi šie nosacījumi ir gadījuma sakritība? Diez vai.

Pēc Starptautiskās teorētiskās un lietišķās fizikas institūta vadošā pētnieka, fizikālo un matemātikas zinātņu doktora A.B. Moskovska, domām “varbūtības iespējamība visu nosacījumu sakritībai, kas rada tāda Visuma kādu mēs zinām eksistēšanu ir tik maza, ka nevar būt ņemta vērā stingrā teorijā”.

Ar kādu radošu varenību un informācijas apjomu jāpiemīt Visuma Apziņai, lai to visu ņemtu vērā, saskaņotu, radītu, palaistu, atbalstītu, attīstītu.

Pirmatnējie vērpes lauki satur sevī ne tikai Dieva nodomu. Viņi arī nodrošina šī nodoma izpausmi Pasaulē. Mijiedarbojoties ar fizisko vakuumu, piepildot Visumu, pirmatnējie vērpes lauki iniciē enerģijas un matērijas dzimšanu, kas nepieciešama Dieva gribas realizācijai. Notiekošā bezgalīga procesu daudzveidība, ir grūti aptverama ar mūsu prātu. Nepārspīlējot var teikt, ka vide, kurā atrodas cilvēks no ieņemšanas  (vai vēl agrāk) līdz nāvei (un, iespējams, pēc tās) ir vērpes lauki.

Cilvēks pastāvīgi atrodas Reiki ietekmes laukā. Tieši ar to izskaidrojama cilvēka organisma spēja pilnveidoties. Apzināti virzot Reiki plūsmu dziedināšanas seansa laikā, mēs pastiprinām tās labvēlīgo ietekmi. Reiki iedarbībā aktivizējas cilvēka organisma iekšējie dziednieciskie resursi. Tādas aktivizēšanas rezultāts ir visu cilvēka ķermeņu normālas darbības atjaunošana, jo Reiki iedarbojas ne tikai uz fizisko ķermeni, bet arī uz smalkajiem ķermeņiem.

Jaunās zinātniskās teorijas nosacījumu izpēte, vērpes lauku īpašību salīdzināšana ar Reiki, Reiki prakse un spriešanas loģika noved mūs pie secinājuma, ka Visuma Apziņas augstākie apakš plānu pirmatnējie vērpes lauki ir Reiki pamats, ģenerējot Reiki ietverto enerģiju.

Jā, Reiki – tā ir tā dzīvību radošā un radošais spēks, visur esoša un visu zinoša, caurstrāvo visapkārt, izpaužās neskaitāmās dzīvības formās, nodrošinot to pastāvēšanu, radot atbilstošus apstākļus, kas vada Visuma evolūciju.

Viss, ko mēs redzam sev apkārt ir šī spēka radīts, kontrolēts un virzīts.

Bez tam, eksistē vēl smalkās pasaules, kuras mēs neredzam. To ir daudz. Tās veidotas daudz sarežģītāk, nekā mūsējā izpaustā pasaule. To eksistences likumi atšķiras no izpaustās pasaules likumiem, smalko pasauļu nelinearitātes un citas dimensijas dēļ. Tomēr arī tur valda Reiki. Reiki varenība neierobežota.

Vai pēc visa teiktā var šaubīties par tās saprātīgumu?

Matērija un apziņa, cēlonis un sekas, makropasaule un mikropasaule, mehānika un filozofija, fizika un metafizika, daudzveidība un eksistences vienotība – tie visi ir atsevišķi Visuma Apziņas lauka izpausmes aspekti. Mēs nezinām neko, kas būtu aiz viņa ietekmes robežām.

Jauna zinātniska paradigma dod mums iespēju pieskarties apziņai par Visuma varenību, saprast viņa likumus un izmantot tos pēc izpratnes. Tas ir viens no nedaudzajiem gadījumiem, iespējams pat pirmais, kad ar akadēmiskās zinātnes palīdzību varam aprakstīt parādību plašo lauku, notiekošo smalkajās pasaulēs, dziļāk izprast Reiki būtību.

Tagad īstais laiks (un vieta) pieminēt par vienu Reiki jaunā izpratnes līmeņa aspektu.

Šis līmenis parāda ļaunprātības pilnīgu zinātnisko un ideoloģisko nekonsekvenci, naidīgi noskaņotu, rietumu kultūrai piederošu Reiki kritiku. Jaunā Reiki izpratne liedz viņiem pieņemt jebkādus argumentus par Austrumu dziedniecības prakses noderību cilvēkiem ar rietumu mentalitāti.

Šajā gadījumā runa ir par praksi, kas nav balstīta uz Japānas nacionālo mentalitāti, kaut arī tai ir japāņu nosaukums, un pat ne vispār cilvēciskie principi. Likumsakarību raksturs, uz kuriem balstās Reiki sistēma, piemīt kosmisks, visuma mērogs.

Neviens neapstrīd to, ka formula E=mc2 patiesa tikai ebrejiem, austriešiem un šveiciešiem, kaut gan to atklāja ebrejs Einšteins, dzimis Austrijā ar Šveices pilsonību, bet temperatūra nevar piederēt nevienai valstij tikai uz tā pamata, ka to mēra pēc Celsija, Kelvina vai Fārenheita skalas. Pie kādas tad rases vai nācijas vajadzētu attiecināt fizisko vakuumu vai vērpes lauku?

Nacionalitāte, valsts, rase, reliģija, sekta, organizācija, zinātniskā skola un tamlīdzīgas kategorijas nav nekādas saiknes ar Reiki. Tāpēc Reiki dziedniecības sistēma Rietumos būs tikpat iedarbīga kā Austrumos.

Izdarot secinājumus var teikt, ka mūsdienu sasniegumi teorētiskās fizikas jomā, un ne tikai tajā, dod mums zināšanas, ar kuru palīdzību mēs iegūstam iespēju izskaidrot Reiki fenomenus, padarīt izprotamus tās iedarbības mehānismus, izveidot izpratni par procesiem, kas notiek dziedināšanas seansa laikā, optimizēt dziedināšanas tehnoloģiju.

Atslēgas:

 • Reiki pirmavots ir Radītājs, Absolūts, bet Reiki informācijas sastāvdaļa ir Viņa Apziņas izpausme, Viņa Gudrība, Viņa Mīlestība.
 • Reiki īpašības precīzi sakrīt ar vērpes laukiem, kas pierādās praksē.
 • Reiki pamatā ir pirmatnējais vērpes lauks, Visuma Apziņas lauks, ko atdzīvinājis Radītājs.
 • Reiki enerģētiskā sastāvdaļa rodas kā mijiedarbības sekas starp pirmatnējiem vērpes laukiem un fizisko vakuumu.
 • Reiki nav vienkārši enerģija, bet informācijas enerģētiskā plūsma, kurā informācijas komponente – pirmatnēja, bet šīs plūsmas enerģijas sastāvdaļa kā sekas, kā informācijas iedarbības rezultāts, vērpes lauku veidā uz fizisko vakuumu bifurkācijas punktos.

No Jevgēņija Smirnova grāmatas “Reiki teorija un prakse”.