Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Meistarklase 3. Reiki līmeņa OnlineМастер-класс 3 уровня. Онлайн.

Vada: Mihails MošenkovsВедёт: Михаил Мошенков
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Среда, 25 Май, 2022Format0Дата: Среда, 25 Май, 2022Format0
Laiks: .....19:00Время: .....19:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: 5 €, для пенсионеров и инвалидов – 3 €Maksa: 5 €, pensionāriem un invalīdiem – 3 €
 
 

В течение часа активных занятий вы получите новые или освежите известные знания о технологиях практик первого уровня Рэйки.

Много практики и нового глубинного понимания. Для тех учеников, кто практикует и используют уникальные возможности Усуи Рэйки и для тех, кто решил сейчас начинать этим заниматься. 

Вы учились у нас или у моих любимых выпускников, или у других учителей Рэйки, это не важно, важно, что вы хотите учиться и развиваться, а мои двери и 30-летний опыт, всегда открыты для вас! У вас не получается, нет результатов, всё отлично, но хотите ещё лучше?! Приходите, будем учится тонкостям искусства Рэйки терапии. 

Тему каждого мастер-класса вы узнаете на занятии, нужно только ваше доверие и любопытство, а остальное моя задача. Уверен, вы никогда не пожалеете, что развиваетесь в Рэйки. 

Станьте профессионалом шаг за шагом и помогайте жизни жить.

Быстро, ясно, доступно для каждого, много практики!

Будет очень интересно!

Учитель Рэйки японской традиции Михаил Мошенков приглашает!

 


Тренинг...

 • На тренинг приглашаются выпускники 3 уровня Рэйки.
 • Задача тренинга – обучить учеников новым техникам 3 уровня.
 • На каждом тренинге большое внимание будет уделяться практическим занятиям.
 • Вы получите все основные знания, которые позволят вам, еще с большим успехом, использовать искусство Рэйки для изменения своей жизни и совершенствования возможностей помощи людям.
 • В программе обучения – новые возможности Рэйки японской традиции и эксклюзивные техники учителя Рэйки Михаила Мошенкова.

Учитель Рэйки японской традиции 7-го поколения:
Михаил Мошенков 


Справки - тел. (+371) 20006245
«Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Skolotāja Mihaila Mošenkova japāņu tradīcijas Reiki 3. līmeņa meistarklase tiešsaistē.

Aktīvu nodarbību laikā, stundas garumā, jūs iegūsiet jaunas vai atjaunosiet jau zināmas zināšanas par Reiki 1. līmeņa prakses tehnoloģijām.

Daudz prakses un jauna, dziļāka izpratne. Priekš tiem skolniekiem, kuri praktizē un izmanto Usui Reiki unikālās iespējas, un priekš tiem, kuri nolēmuši tagad sākt ar to nodarboties.

Jūs esat mācījušies pie mums, vai pie maniem mīļajiem absolventiem, vai pie citiem Reiki skolotājiem, tas nav svarīgi, svarīgi ir tas, ka jūs vēlaties mācīties un attīstīties, un manas durvis un 30- gadīgā pieredze vienmēr atvērti jums!

Jums neizdodas, nav rezultātu, vai viss ir lieliski, bet gribat vēl labāk?! Nāciet, mācīsimies nianses Reiki terapijas mākslā.

Katras meistarklases tēmu jūs uzzināsiet nodarbībā, nepieciešama tikai jūsu uzticēšanās un zinātkāre, bet viss pārējais - mans uzdevums. Esmu pārliecināts, jūs nekad nenožēlosiet, ka attīstaties un pilnveidojaties Reiki dziedināšanas mākslā.

Soli pa solim kļūstiet profesionālis un palīdziet dzīvei dzīvot.

Ātri, skaidri, pieejams katram, daudz prakses! Būs ļoti interesanti!

 


Treniņš...

 • Uz treniņu ielūgti tie, kuriem ir Reiki 3.līmeņa izglītība.
 • Treniņa uzdevums – apmācīt izmantot jaunas 3.līmeņa tehnikas.
 • Katrā treniņa liela uzmanība tiks pievērsta praktiskām nodarbībām.
 • Jūs iegūsiet papildus zināšanas, kuras ļaus jums veiksmīgi izmantot Reiki mākslu lai mainītu savu dzīvi un pilnveidotu iespējas palīdzēt citiem.
 • Apmācību programmā – jaunas japāņu tradīcijas Reiki iespējas un Reiki skolotāja Mihaila Mošenkova ekskluzīvas tehnikas.
 • Iepriekš reģistrēties uz nodarbību nav nepieciešams.

Nodarbību vada 7.paudzes japāņu tradīcijas Reiki skolotājs Mihails Mošenkovs 

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
«Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back