Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Medicīnas kursi visiem. ONLINE.Медицинские курсы для вас. ОНЛАЙН.

Vada: Zane ŠņoreВедёт: Zane Šņore
Vieta: ONLINEМесто: ОНЛАЙН
Datums: Понедельник, 16 Май, 2022Format0Дата: Понедельник, 16 Май, 2022Format0
Laiks: .....18:00Время: .....18:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: Стоимость - 25€ (каждая лекция), повторное обучение - 15 €.Maksa: Dalības maksa - 25 € ( katra nodarbība), atkārtota apmācība - 15 €.
 
 
Медицинские курсы с сертификацией.
Друзья! Мы долго ждали эту новость! Официальные медицинские курсы начинаются!
Первая лекция 15 января. Занятия проводятся ОНЛАЙН (ZOOM) 2 раза в месяц. Время с 10.00 до 13.00.
Стоимость - 25€ (каждая лекция), повторное обучение - 15 €.
Регистрация предварительная по телефону +371-20006245 
​Вы массажист, целитель, психолог - эти курсы для Вас!
Вы Рэйки целитель - эти курсы для Вас!
Вы член Ассоциации профессионалов Рэйки Латвии - эти медицинские курсы, обязательное условие для получения сертификата целителя Рэйки.
Вы любопытный человек, желающий узнать у профессионала-врача, как устроен и функционирует организм человека — это курсы для Вас!
 
 
1 лекция «Скелет» - 15.01.
2 лекция «Миология» - 29.01.
3 Лекция «Дыхательная система» -12.02.
4 Лекция «Пищеварительная система» - 26.02.
5 лекция «Мочеполовая система» - 12.03.
6 Лекция «Сердечно-сосудистая система. Часть 1. Сердце. Круги кровообращения. Кровь». - 26.03.
7 Лекция «Сердечно-сосудистая система. Часть 2 - сосуды. Лимфатическая система». - 9.04.
8 Лекция «Эндокринная система. Гормоны. Гуморальная регуляция.» - 23.04.
9 лекция «Нервная система» - 7.05.
10 лекция «Кожа. Мои органы чувств» -21.05.
11 лекция «Основы оказания первой помощи» - 28.05.
12. Заключительное занятие. Обсуждение контрольной работы, оценка результатов.
 
Задача медицинских курсов - дать полное и ясное представление обо всех системах жизнедеятельности организма человека. Знания, которые вы получите, будут на уровне знаний студентов медицинской академии. Самые важные знания, в четкой и ясной форме изложения материала.
 
Выпускники получают сертификат о прохождении медицинский курсов, при прохождении полного цикла обучения, от LR Biedrības "Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas".
 
Можно прослушивать, при желании, любые отдельные лекции, без последующей сертификации. Семинар ведет доктор медицинских наук Zane Šņore.
 

 

 

 

Запись на курсы по телефону (+371) 20006245
Общество "Gaismas skola"
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Cilvēka ķermenis un fizioloģiskā uzbūve ir mūsu planētas pats pārsteidzošākais brīnums

Draugi! Mēs ilgi gaidījām šos jaunumus! Oficiālie medicīnas kursi sākas!
Pirmā lekcija 15. janvārī. Nodarbības notiek TIEŠSAISTĒ ( ZOOMĀ) 2 reizes mēnesī no plkst. 10.00 līdz 13.00.
Dalības maksa - 25 € ( katra nodarbība), atkārtota apmācība - 15 €.
Iepriekšēja reģistrācija pa telefonu +371-20006245

Ja Jūs esiet masieri, psihologi un dziednieki - šie kursi ir domāti Jums!
Ja Jūs esiet Reiki dziednieki un vēlaties iegūt Reiki Latvijas profesionāļu asociācijas  Reiki dziednieka  sertifikātu, kurā viena no  prasībām  ir medicīniskā izglītība - šie kursi ir domāti Jums!
Ja Jūs esiet zinātkārs cilvēks, kuru interesē cilvēka uzbūve un fizioloģija - šie kursi ir domāti Jums!

Medicīnas kursos  iegūtās zināšanas būs līdzvērtīgas medicīnas studentu līmeņa zināšanām. Svarīgākās tēzes ir izklāstītas mācību materiālos. 

1. lekcija "Skelets" - 15.01.
2. lekcija "Mioloģija" - 29.01.
3. lekcija "Elpošanas sistēma" - 12.02.
4. lekcija "Gremošanas sistēma" - 26.02.
5. lekcija "Urīnizvadsistēma, dzimumsistēma." -12.03.
6. lekcija " Sirds un asinsvadu sistēma. Pirmā daļa. Sirds. Asinsrites loki. Asinis." - 26.03.
7. lekcija "Sirds un asinsvadu sistēma. Otrā daļa - asinsvadi. Limfātiskā sistēma". - 9.04.
8. lekcija "Endokrīnā sistēma. Hormoni. Humorālā regulācija." - 23.04.
9. lekcija "Nervu sistēma" - 7.05.
10. lekcija " Āda. Mani sajūtu orgāni" - 21.05.
11. lekcija " Pirmās palīdzības sniegšanas pamati" - 28.05.
12. Noslēguma nodarbība. "Kontroldarba apspriešana, rezultātu novērtēšana."

Kursu beidzēji iegūst LR biedrības "Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācija" izdotus sertifikātus par medicīnas kursu beigšanu, kas apliecina pilna cikla apmācību.

Interesentiem  iespējams apmeklēt atsevišķas lekcijas, par kuru noklausīšanos sertifikātus neizsniedz. Pasniedzēja dr. Zane Šņore.

 

 

 

 

 Pieraksts uz kursiem pa telefonu (+371) 20006245
Biedrībā «Gaismas skola»
Rīga, Brīvības iela 98
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Back