Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Reiki 2.līmeņa seminārsСеминар Рэйки 2 уровня

Japāņu tradīcijas Reiki seminārsСеминар Рэйки японской традиции

Vada: Mihails un Angelina MošenkoviВедёт: Михаил и Ангелина Мошенковы
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Воскресенье, 13 Март, 2022Format0Дата: Воскресенье, 13 Март, 2022Format0
Laiks: .....09:00Время: .....09:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: 150 €, для пенсионеров и инвалидов – 100 €Maksa: 150 €, pensionāriem un invalīdiem – 100 €
 
 

   Семинар II уровня Рэйки Окудэн «Погружение». Mентальное, знергетическое и дистанционное целительство. Работа с привычками и дурными наклонностями. Увеличение силы Рэйки и расширение спектра возможностей применения Рэйки

 

На втором уровне Рэйки...

 • На втором уровне вы учитесь не только передавать энергию, но и управлять своим намерением по принципу гармонии.
 • Произойдет увеличение силы потока Рэйки и расширение спектра возможностей применения Рэйки.
 • Вы научитесь использовать символы Рэйки для передачи энергии на любое расстояние, в прошлое, настоящее и будущее.

 • Вы сможете исцелять не только людей, животных, предметы, но и ситуации, отношения с другими людьми.

 • Вы сможете также «защищать» себя, очищать предметы.

 • Возможно исцелять привычки, корректировать негармоничное поведение.

 • Работать с дисгармоничными эмоциями.

 • Вы научитесь более глубоко работать с собой и с другими людьми, более тонко и естественно понимать процессы, которые происходят с нами, более осознанно работать с целительными энергиями Неба и Земли.

 

Семинар ведут учителя Рэйки японской традиции:
Ангелина и Михаил Мошенковы

 • Подробнее о учителях, вы можете прочитать в разделе "Контакты"
 • Иногородним ученикам предоставляем бесплатный ночлег
 • Для организации семинаров в вашем городе звоните по телефону (+371) 20006245
 • 2 дня обучения
 • Все собранные на семинаре средства направляются на оплату содержания помещений нашего центра
 • Если у вас есть обучение Рэйки у других учителей, то просим предоставить свои дипломы 1 уровня Рэйки

 

Звоните для обязательной записи на семинар и задавайте вопросы по телефону (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   Reiki II līmeņa seminārs Okuden «Iedziļināšanās». Mentālā, enerģētiskā un distancētā dziedniecība. Darbs ar sliktiem ieradumiem un kaitīgām tieksmēm. Reiki spēka palielināšana un Reiki pielietošanas spektra paplašināšana.

 

Otrajā Reiki līmenī...

 • Otrajā līmenī Jūs mācāties ne tikai nodot šo enerģiju, bet arī vadīt (kontrolēt) savus nodomus pēc harmonijas principa.
 • Palielināsies Reiki plūsmas spēks, kā arī Jūs iegūsiet papildus Reiki izmantošanas iespējas.
 • Jūs mācāties izmantot Reiki simbolus, lai nodotu enerģiju jebkādā attālumā, pagātnē, tagadnē un nākotnē.
 • Jūs varēsiet izdziedēt ne tikai cilvēkus, dzīvniekus, priekšmetus, bet arī situācijas, attiecības ar cietiem cilvēkiem.
 • Tāpat Jūs varēsiet «aizsargāt» sevi un attīrīt priekšmetus no negatīvās enerģijas.
 • Jūs varēsiet izdziedināt ieradumus un koriģēt neharmonisku uzvedību.
 • Jūs varēsiet strādāt ar disharminiskām emocijām.
 • Jūs iemācīsieties daudz dziļāk strādāt ar sevi un citiem cilvēkiem. Daudz smalkāk un dabiskāk saprast procesus, kuri ar jums notiek, apzinātāk strādāt ar Debesu un Zemes dziednieciskajām enerģijām.

 

Semināru vada japāņu tradīcijas Reiki skolotāji:
Angelina un Mihails Mošenkovi

 • Vairāk informācijas par saviem Reiki skolotājiem meklējiet sadaļā "Kontakti"
 • Ārpus Rīgas dzīvojošos skolniekus nodrošinām ar naktsmājām
 • Par semināru organizāciju jūsu pilsētā interesējieties, zvanot pa tālruņa numuru (+371) 20006245
 • 2 apmācību dienas
 • Visi seminārā savāktie līdzekļi tiek izlietoti mūsu centra telpu uzturēšanā
 • Ja Jums jau ir Reiki apmācība pie citiem skolotājiem, tad lūdzam uzrādīt savus 1.Reiki līmeņa sertifikātus

 

Zvaniet un obligāti pierakstieties uz semināriem un uzdodiet jautājumus pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back