Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Enerģētiskās medicīnas noslēpumi ikvienam ONLINEСекреты энергетической медицины для каждого ONLINE

Veselība bez tabletēm / 3. nodarbībaЗдоровье без таблеток / 3.семинар

Vada: Mihails MošenkovsВедёт: Михаил Мошенков
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Воскресенье, 28 Февраль, 2021Format0Дата: Воскресенье, 28 Февраль, 2021Format0
Laiks: .....10:00Время: .....10:00
Ilgums: 1ч 30мПродолжительность: 1ч 30м
Стоимость: 15 €Maksa: 15 €
 
 

 

Секреты энергетической медицины для каждого

Позвольте поделиться своим опытом! Практическое обучение методам, которые я успешно применяю для помощи пациентам уже более 20 лет.

Курс состоит из отдельных ОНЛАЙН семинаров, на каждом из которых вы получите новые теоретические знания и ПРАКТИЧЕСКОЕ обучение, как это применить в реальности.

Психотерапия, телесно-ориентированная терапия, уникальные массажные приёмы и другие лучшие методики, выдержавшие испытание временем и подтвердившие свою эффективность.

Семинары рекомендованы любому человеку, заинтересованному в помощи себе и другим людям.

Курс проводит руководитель центра альтернативной медицины «Gaismas skola», психотерапевт, учитель Рэйки, энерготерапевт, массажист, заслуженный целитель Латвии, автор многочисленных обучающих курсов и методик, Михаил Мошенков.

Вам понадобится интернет и популярная, бесплатная для скачивания программа ZOOM.

 

Стоимость каждого семинара 15 евро.

Запись на каждый отдельный семинар предварительная по тел.+371-20006245.

 

Оплата на банковский счёт:

Swedbank HABA22
LV18HABA0551041764304 Mihails Mosenkovs
В основании платежа укажите - «Энергетическая медицина»,
дату или даты семинаров и имя, фамилию участника.

 

 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Ļaujiet padalīties ar savu pieredzi!

 Praktiskā metožu apmācība, kuras es veiksmīgi pielietoju jau vairāk kā 20 gadus, lai palīdzētu pacientiem. 

Kurss sastāvēs no atsevišķiem TIEŠSAISTES semināriem, kur katrā no tiem jūs saņemsiet jaunas teorētiskās zināšanas un PRAKTISKO apmācību, kā to visu pielietot realitātē. 

Psihoterapija, uz ķermeni orientēta terapija, unikāli masāžas paņēmieni un citas vislabākās metodes, kuras ir izturējušas laika pārbaudi un apstiprinājušas savu efektivitāti. 

Semināri rekomendēti jebkuram cilvēkam, kurš ieinteresēts palīdzēt sev un citiem cilvēkiem. 

Kursu vada alternatīvās medicīnas centra "Gaismas skola" vadītājs, psihoterapeits, Reiki skolotājs, energoterapeits, masieris, nopelniem bagātais dziednieks Latvijā, daudzu apmācības kursu un metožu autors, Mihails Mošenkovs. 

 

Jums ir nepieciešams tikai internets un populārā programma ZOOM, kuras instalēšana ir bez maksas. 

 

Katra semināra cena - 15 eiro. 

Iepriekšējs pieraksts uz katru semināru atsevišķi pa tālruni +371-20006245.

 

Samaksa uz bankas kontu: 

Swedbank HABA22
LV18HABA0551041764304 Mihails Mošenkovs
Maksājuma pamatojumā norādiet - "Enerģētiskā medicīna",
semināra datumu vai datumus un dalībnieka vārdu, uzvārdu.

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back

Контакты

Tелефон: (+371) 20006245

Центр альтернативной медицины
«Школа Света Рэйки»

Латвия, Рига, Бривибас 98
Bход в арке на 3 этаж, LV-1010

Поддержи нас