Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Reiki KlīnikaКлиника Рэйки

Vada: Mihails MošenkovsВедёт: Михаил Мошенков
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Вторник, 27 Октябрь, 2020Format0Дата: Вторник, 27 Октябрь, 2020Format0
Laiks: .....09:00Время: .....09:00
Ilgums: .....Продолжительность: .....
Стоимость: Maksa: 
 
 

 

Клиника Рэйки имени Микао Усуи 
ведет прием по предварительной записи

«Открой своё Сердце Любви и Здоровью!»


   Клиника Рэйки - уникальный проект, успешно реализованный в развитии программ естественного целительства руками Школы Света Рэйки. У тех, кто получал профессиональный сеанс Рэйки, нет больше вопроса, "А что такое Рэйки?". У них есть ответ. И он прост. Это личное внутреннее чувство покоя, любви и здоровья, которое очень сложно описать, но которое абсолютно ясно и понятно каждому человеку. Буквально за несколько минут, вы получаете реальный результат улучшения физического и эмоционального состояния. Сертифицированные Рэйки терапевты, волонтеры Клиники Рэйки проведут, лично для вас, уникальный сеанс Рэйки терапии!


Клиника Рэйки...

 • Ученики Школы, прошедшие длительную, специальную подготовку у учителя Рэйки Михаила Мошенкова, обучены специальным видам сеансов Рэйки. Многие методики, позволяющие достигать удивительных результатов, авторские разработки, основанные на многолетнем, ежедневном и практическом опыте учителя.
 • Сеанс проводят одновременно несколько терапевтов, что многократно усиливает эффект сеанса для Вас. Методики подразумевают точную и слаженную энергетическую работу одновременно, с одним пациентом, нескольких Рэйки терапевтов. Согласованная работа целителей и уникальные методики сеансов, позволяют получать многократно усиленный поток духовной энергии жизненной силы.
 • За 30 минут сеанса вы сможете отдохнуть, расслабиться, успокоиться, многократно усилить естественные способности вашего организма к самоисцелению. Зарегистрированы многочисленные случаи исцеления от сложнейших заболеваний, после прохождения курса сеансов терапии. А то, что вы точно почувствуете значительное улучшение своего состояния, мы можем это вам гарантировать.
 • Целители Рэйки не используют свою собственную энергию и методы манипуляций или внушения. Просто, находясь в потоке энергии Рэйки, целители передают жизненную энергию, текущую через них, человеку. Эта, удивительная духовная энергия Жизни, наполняя каждую клетку живого существа, Новой Энергией, наполнена божественной Любовью и Светом Бога.
 • Наша Школа стремиться всеми силами помочь людям в это непростое время. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью!

Ваша истинная Природа – готова вам помочь!
А вы готовы ей помочь?
Тогда вперед!

 

Оплата за сеансы – это ваше искренне добровольное пожертвование, исходящее из ваших финансовых возможностей, которое идёт на содержание нашей Школы 

Как попасть на личный приём в Клинику Рэйки?

Просто заранее, позвоните по телефону 20006245 и договоритесь о дате и времени вашего личного сеанса!

 

 Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Mikao Usui vārdā nosauktā Reiki Klīnika 
pieņem pacientus pēc iepriekšēja pieraksta

«Atver savu Sirdi Mīlestībai un Veselībai!»

 

   Reiki klīnika – tas ir unikāls projekts, kas veiksmīgi realizēts dabiskās dziedināšanas ar roku pieskārieniem programmas attīstības ietvaros, Reiki Gaismas Skolā. Tiem, kuri izbaudījuši profesionālu Reiki seansu, vairs nav jautājums «Kas ir Reiki?». Viņiem ir atbilde. Tā ir vienkārša. Tā ir iekšējā sajūta, ko ir grūti aprakstīt, bet tā ir apsalūti skaidra un saprotama ikvienam. Burtiski dažu minūšu laikā pacienta fiziskais un emocionālais stāvoklis uzlabojas. Sertificēti Reiki klīnikas terapeiti, brīvprātīgie, sniegs unikālu Reiki terapijas seansu tieši jums!


 

Reiki klīnika...

 • Reiki Gaismas Skolas skolnieki, kuri veikuši speciālu apmācību pie meistara Mihaila Mošenkova, ir apmācīti speciāliem Reiki seansu veidiem. Daudzas metodes, kas ļauj sasniegt pārsteidzošus rezultātus, ir Skolotāja autorizstrādājums, kas pamatojas uz ilgu gadu ikdienas praktisko pieredzi.
 • Seansu sniedz vienlaikus vairāki terapeiti, kas Jums daudzkārtīgi pastiprina seansa efektu. Tas nozīmē vairāku Reiki terapeitu precīzu, saliedētu enerģētisku kopīgu darbu ar vienu pacientu. Saskaņotais dziednieku darbs un unikālās seansu metodes, ļauj saņemt daudzkārt pastiprinātu dzīvības spēka garīgās enerģijas plūsmu.
 • 30 minūšu gara seansa laikā jūs spēsiet atpūsties, atslābināties, nomierināties, padarīt daudzkārt spēcīgākas Jūsu organisma dabiskās pašdziedināšanās spējas.
 • Ir reģistrēti daudzi izdziedināšanās gadījumi, arī no ārkārtīgi smagām saslimšanām, pēc Reiki terapijas kursu iziešanas. Bet to, ka Jūs noteikti sajutīsiet sava stāvokļa ievērojamu uzlabošanos, mēs varam garantēt.
 • Reiki dziednieki neizmanto savu enerģiju, manipulācijas vai iedvesmas metodes. Vienkārši atrodoties Reiki enerģijas plūsmā, dziednieki, caur tiem plūstošo dzīvības enerģiju nodod pacientam. Šī brīnumainā garīgā Dzīvības enerģija, dzīvas būtnes katru šūnu piepilda ar Dievišķās gaismas Enerģiju.
 • Mūsu Skola tiecas visiem spēkiem palīdzēt cilvēkiem šajā nebūt ne vienkāršajā laikā. Izmantojiet šo unikālo iespēju!

Jūsu patiesā Daba ir gatava Jums palīdzēt!
Bet vai Jūs esat gatavi palīdzēt tai?
Tādā gadījumā – uz priekšu!

 

Maksa par seansiem - Jūsu labprātīgie ziedojumi, ņemot vērā Jūsu finansiālās iespējas, kas tiek izmantoti mūsu Skolas uzturēšanai

Kā nokļūt uz personīgo pieņemšanu Reiki klīnikā?
Vienkārši iepriekš piezvaniet pa telefonu 20006245 un vienojieties par Jūsu personīgā seansa datumu un laiku!

 

 Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


В ближайшее время...

Drīzumā...

Drīzumā...

В ближайшее время...

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back

Контакты

Tелефон: (+371) 20006245

Центр альтернативной медицины
«Школа Света Рэйки»

Латвия, Рига, Бривибас 98
Bход в арке на 3 этаж, LV-1010

Поддержи нас