Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Reiki aplisКруг Рэйки

Vada: Mihails MošenkovsВедёт: Михаил Мошенков
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Понедельник, 17 Июнь, 2019Format0Дата: Понедельник, 17 Июнь, 2019Format0
Laiks: .....19:00Время: .....19:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: пожертвованиеMaksa: ziedojums

 

Japāņu tradīcijas Reiki skolotājs Mihails Mošenkovs ielūdz jūs ciemos katru pirmdienu plkst. 19.00

 

Учитель Рэйки японской традиции Михаил Мошенков приглашает каждый понедельник в 19.00

 
 

Что такое круг друзей Рэйки японской традиции? В системе естественного исцеления Усуи Рэйки (Усуи Рэйки Риохо) есть традиция встречи учителя Рэйки со своими учениками и людьми, которых интересует метод Рэйки. На круге Рэйки нашей школы мы учимся простым жизненным истинам: любви, доброте, спокойствию, состраданию, милосердию и умению помочь себе в жизненных ситуациях. Мы соприкасаемся с простым и волшебным миром духовной жизненной энергии Рэйки, учимся замечать разлитую вокруг нас прану жизни, понимать её и использовать на благо здоровья и самой  Жизни. Добро пожаловать в Школу Света Рэйки!

 

Круг Рэйки...

 • На круге можно узнать больше о том, что такое метод Рэйки. Мы показываем и делаем друг другу и гостям сеансы Рэйки. Мы знакомимся – говорим друг другу добрые, хорошие слова поддержки и понимания. Мы учимся жить в Мире со всем Сущим. Мы учимся жить в мире с другими людьми. Учимся понимать и соблюдать законы жизни просто и правильно.
 • На каждом Круге мы снова и снова убеждаемся, что мы все похожи и хотим одного и того же в этой жизни – любви и сострадания. Мы все одинаковы – мы просто люди с одной планеты Земля.
 • Круг соединяет всех, кто сюда приходит, в единое доброе состояние, состояние божественной любви – нормальное и естественное человеческое состояние. Достаточно ненависти, войн и поиска врагов, хватит – уже пора остановиться и понять истинный смысл нашего рождения на планете Земля.
 • Круг учит делиться, а не только брать и требовать от жизни. Задача круга – помочь человеку справиться с жизненными стрессами, помочь в выздоровлении Души и тела.
 • Мы возвращаемся к истокам и Истине, которую каждый из нас знает, и эта Истина есть прекрасная божественная Любовь к Жизни.


Кто может прийти на «Круг Рэйки»? Приходит тот, кто хочет прийти – ограничений нет

 

Сколько стоит участие в Круге Рэйки? Только ваше пожертвование.

 

Не опаздывайте, пожалуйста!

 

 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   Kas ir japāņu tradīcijas Reiki draugu aplis? Usui Reiki (Usui Reiki Rioho) dabīgās dziedināšanas sistēmā pastāv tradīcija, kad Reiki skolotāji tiekas ar saviem skolniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem interesē Reiki metode. 

Mūsu skolas Reiki aplī mēs mācamies parastas dzīves patiesības: mīlestību, labestību, sirdsmieru, žēlsirdību, līdzcietību, kā arī mācamies palīdzēt sev dažādās dzīves situācijās.

Mēs saskaramies ar vienkāršo un brīnumaino Reiki garīgās dzīvības enerģijas pasauli ,mācamies pievērst uzmanību ap mums plūstošajai  dzīves prānai, saprast to un pielietot par labu veselībai un pašai dzīvei.

 Esiet laipni aicināti Reiki Gaismas Skolā! 

 

Reiki Aplis...

 • Reiki aplī ir iespējams vairāk uzzināt ,kas ir Reiki metode. Mēs parādam un taisām viens otram un ciemiņiem Reiki seansus. Mēs iepazīstamies, – veltam viens otram laipnus, labus atbalsta vārdus un sapratni.
 • Mēs mācamies dzīvot Saskaņā ar savu Būtību. Mēs mācamies dzīvot saskaņā ar citiem cilvēkiem. Mācamies saprast un ievērot dzīves likumus vienkārši un pareizi.
 • Katrā aplī mēs atkal un atkal pārliecināmies, ka mēs visi esam līdzīgi un vēlamies vienu un to pašu šajā dzīvē – mīlestību un līdzcietību. Mēs visi esam vienādi –  mēs  vienkārši esam cilvēki no vienas planētas Zeme.
   
 • Aplis apvieno visus, kas nāk šurp, vienotā, labestīgā stāvoklī,dievišķās mīlestības stāvoklī - normālā un dabiskā cilvēciskā stāvoklī. Pietiek naida, karu  un ienaidnieku meklējumu, pietiek -  jau ir laiks apstāties un saprast mūsu dzimšanas jēgu uz planētas Zeme.
 • Aplis māca dalīties ,ne tikai ņemt un pieprasīt no dzīves.Apļa uzdevums -palīdzēt cilvēkam tikt galā ar dzīves stresiem,palīdzēt atveseļoties Dvēselei un ķermenim.
 • Mēs atgriežamies pie pamatiem un Patiesības, kuru katrs no mums zina, un šī Patiesība ir bezgalīgi skaistā Dievišķā Dzīves Mīlestība.

 

Kas drīkst nākt uz Reiki apļiem? Var nākt visi, kas vēlās – ierobežojumu nav

 

Cik maksā piedalīšanās Reiki aplī? Ziedojums.

 

Lūdzam ierasties laicīgi!

 

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back

Контакты

Tелефон: (+371) 20006245

Центр альтернативной медицины
«Школа Света Рэйки»

Латвия, Рига, Бривибас 98
Bход в арке на 3 этаж, LV-1010

Поддержи нас