Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Smadzeņu pusložu sabalansēšanaБаланс полушарий мозга

Art-terapijas nodarbībaТренинг арт-терапии

Vada: Mihails MošenkovsВедёт: Михаил Мошенков
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Среда, 26 Декабрь, 2018Format0Дата: Среда, 26 Декабрь, 2018Format0
Laiks: .....09:00Время: .....09:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: 20€, для пенсионеров и инвалидов – 15€Maksa: 20€, pensionāriem un invalīdiem – 15€
 
 

   В тренинге используются методы арт-терапии в стиле спонтанного рисования и специальные энергетические техники, позволяющие сбалансировать и потренировать биоэнергетический баланс головного мозга, развить ваши творческие способности.

 

Специальные техники для баланса полушарий головного мозга...

  • Все привыкли к тому, что нужно развивать память, внимание, интеллект, тело своё совершенствовать. Но почему-то при этом мало кто обращает внимание на сам мозг, от которого всё это и зависит. Всем хорошо известно, что мозг состоит из двух частей - левой и правой. Занимаются они разными делами. И при этом у кого-то функционирует лучше левая часть, у кого-то правая, а у самых счастливых обе. Выигрывают, естественно, те, кто использующие своё богатство мозга максимально эффективно.
  • Левое полушарие мыслит логически. Правое помогает создавать новое, генерировать идеи. Однако можно быть математиком с хорошо развитым левым полушарием и при этом ничего нового не выдумать. А можно быть творческим человеком, иметь много идей, и ни одну из них не реализовать из-за непоследовательности и нелогичности своих действий. Такие люди тоже встречаются. И не хватает им только одного: работы над совершенствованием своего мозга, приведения его в гармоничное состояние.
  • Дисгармония полушарий мозга, - это проблема, от которой, не зная этого, страдают многие люди. Дополнительно используется метод спонтанного рисунка, который позволяет раскрыть ресурсы внутреннего творческого потенциала. Умеете ли вы рисовать или нет, неважно! Главное, то, что произойдёт с вами, в результате, этого волшебства творчества самопознания.
  • Вы получите знания, которые значительно улучшат качество вашей жизни.
  • Возьмите с собой акварельные краски, кисточки, стакан для воды, клеёнку или полотенце и… хорошее настроение!

 

Тренинг проводит действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
практикующий психотерапевт Михаил Мошенков

Участие - 20€, для пенсионеров и инвалидов - 15€
Количество участников ограничено, поэтому регистрируйтесь заранее!

 

Звоните для обязательной записи на семинар и задавайте вопросы по телефону (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   Nodarbībā tiek izmantotas art-terapijas metodes spontānas zīmēšanas veidā un speciālas enerģētiskas tehnikas, kuras ļauj sabalansēt un trenēt galvas smadzeņu bioenerģētisko līdzsvaru un attīstīt jūsu radošās spējas.

 

Īpašas tehnikas galvas smadzeņu pusložu sabalansēšanai...

  • Visi ir pieraduši pie tā, ka vajag attīstīt atmiņu, uzmanību, intelektu, pilnveidot savu ķermeni. Taču pietam, nezin kāpēc, maz kas pievērš uzmanību pašām smadzenēm, no kurām tas viss ir atkarīgs. Visiem ir labi zināms,ka smadzenes sastāv no divām daļām: kreisās un labās. Nodarbojas tās ar atšķirīgām lietām. Un pie tam, kādam labāk funkcionē kreisā, kādam labā, bet pašiem laimīgākajiem abas. Uzvar, protams, tie, kuri izmanto savu smadzeņu bagātības maksimāli efektīvi.
  • Kreisā puslode domā loģiski. Labā palīdz radīt jauno, ģenerēt idejas. Taču var būt matemātiķis ar labi attīstītu kreiso puslodi un pie tam neko jaunu neizgudrot. Bet var būt radošs cilvēks, kuram ir daudz ideju, un nevienu no tām nerealizēt dēļ secīguma trūkuma un savām neloģiskām darbībām. Šādi cilvēki arī ir. Viņiem pietrūkst tikai viens: darba, lai pilnveidotu savas smadzenes, to harmoniska darbība.
  • Smadzeņu pusložu disharmonija – tā ir problēma, no kuras, par to nezinot, cieš daudzi cilvēki. Papildus tiek izmantota spontāna zīmējuma metode, kas ļauj atklāt iekšējā radošā potenciāla resursus. Vai jūs mākat, vai nemākat, nav svarīgi! Galvenais ir tas, kas notiks ar jums šīs radošās pašapzināšanās burvības rezultātā.
  • Jūs iegūsiet zināšanas, kuras manāmi uzlabos jūsu dzīves kvalitāti.
  • Paņemiet līdzi akvareļus, otiņas, glāzi ūdenim, vaskadrānu vai dvieli un… labu noskaņojumu.

Nodarbību vada Profesionālās Psihoterapeitu Līgas loceklis,
praktizējošs psihoterapeits Mihails Mošenkovs

Dalība - 20€, pensionāriem un invalīdiem – 15€
Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc reģistrējieties laicīgi!

 

Zvaniet un obligāti pierakstieties uz semināriem un uzdodiet jautājumus pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


В ближайшее время...

Drīzumā...

Drīzumā...

В ближайшее время...

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back

Контакты

Tелефон: (+371) 20006245

Центр альтернативной медицины
«Школа Света Рэйки»

Латвия, Рига, Бривибас 98
Bход в арке на 3 этаж, LV-1010

Поддержи нас