Saraksts Mēneša kalendārs
19
Augusts
PiektdienaFormat2
20
Augusts
SestdienaFormat2
21
Augusts
SvētdienaFormat2
23
Augusts
OtrdienaFormat2
26
Augusts
PiektdienaFormat2
28
Augusts
SvētdienaFormat2
30
Augusts
OtrdienaFormat2
2
Septembris
PiektdienaFormat2
3
Septembris
SestdienaFormat2
4
Septembris
SvētdienaFormat2
5
Septembris
PirmdienaFormat2
6
Septembris
OtrdienaFormat2
7
Septembris
TrešdienaFormat2
8
Septembris
CeturtdienaFormat2
9
Septembris
PiektdienaFormat2
10
Septembris
SestdienaFormat2
11
Septembris
SvētdienaFormat2
13
Septembris
OtrdienaFormat2
16
Septembris
PiektdienaFormat2
18
Septembris
SvētdienaFormat2
20
Septembris
OtrdienaFormat2
23
Septembris
PiektdienaFormat2
27
Septembris
OtrdienaFormat2
30
Septembris
PiektdienaFormat2
2
Oktobris
SvētdienaFormat2
3
Oktobris
PirmdienaFormat2
4
Oktobris
OtrdienaFormat2
5
Oktobris
TrešdienaFormat2
6
Oktobris
CeturtdienaFormat2
7
Oktobris
PiektdienaFormat2
8
Oktobris
SestdienaFormat2
9
Oktobris
SvētdienaFormat2
11
Oktobris
OtrdienaFormat2
14
Oktobris
PiektdienaFormat2
15
Oktobris
SestdienaFormat2
16
Oktobris
SvētdienaFormat2
18
Oktobris
OtrdienaFormat2
21
Oktobris
PiektdienaFormat2
25
Oktobris
OtrdienaFormat2
28
Oktobris
PiektdienaFormat2
1
Novembris
OtrdienaFormat2
2
Novembris
TrešdienaFormat2
4
Novembris
PiektdienaFormat2
5
Novembris
SestdienaFormat2
6
Novembris
SvētdienaFormat2
7
Novembris
PirmdienaFormat2
8
Novembris
OtrdienaFormat2
10
Novembris
CeturtdienaFormat2
11
Novembris
PiektdienaFormat2
13
Novembris
SvētdienaFormat2
15
Novembris
OtrdienaFormat2
18
Novembris
PiektdienaFormat2
22
Novembris
OtrdienaFormat2
25
Novembris
PiektdienaFormat2
29
Novembris
OtrdienaFormat2
2
Decembris
PiektdienaFormat2
3
Decembris
SestdienaFormat2
4
Decembris
SvētdienaFormat2
5
Decembris
PirmdienaFormat2
6
Decembris
OtrdienaFormat2
7
Decembris
TrešdienaFormat2
8
Decembris
CeturtdienaFormat2
9
Decembris
PiektdienaFormat2
10
Decembris
SestdienaFormat2
11
Decembris
SvētdienaFormat2
13
Decembris
OtrdienaFormat2
16
Decembris
PiektdienaFormat2
20
Decembris
OtrdienaFormat2
23
Decembris
PiektdienaFormat2
27
Decembris
OtrdienaFormat2
30
Decembris
PiektdienaFormat2

2023


2
Janvāris
PirmdienaFormat2
20
Janvāris
PiektdienaFormat2
21
Janvāris
SestdienaFormat2
22
Janvāris
SvētdienaFormat2
29
Janvāris
SvētdienaFormat2
6
Februāris
PirmdienaFormat2
19
Februāris
SvētdienaFormat2
26
Februāris
SvētdienaFormat2
6
Marts
PirmdienaFormat2
16
Marts
CeturtdienaFormat2
19
Marts
SvētdienaFormat2
26
Marts
SvētdienaFormat2
3
Aprīlis
PirmdienaFormat2
7
Aprīlis
PiektdienaFormat2
8
Aprīlis
SestdienaFormat2
9
Aprīlis
SvētdienaFormat2
23
Aprīlis
SvētdienaFormat2
30
Aprīlis
SvētdienaFormat2
1
Maijs
PirmdienaFormat2
21
Maijs
SvētdienaFormat2
28
Maijs
SvētdienaFormat2
5
Jūnijs
PirmdienaFormat2
18
Jūnijs
SvētdienaFormat2
3
Jūlijs
PirmdienaFormat2
8
Jūlijs
SestdienaFormat2
16
Jūlijs
SvētdienaFormat2
23
Jūlijs
SvētdienaFormat2
7
Augusts
PirmdienaFormat2
27
Augusts
SvētdienaFormat2
4
Septembris
PirmdienaFormat2
1
Oktobris
SvētdienaFormat2
2
Oktobris
PirmdienaFormat2
6
Novembris
PirmdienaFormat2
4
Decembris
PirmdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Biedrība "GAISMAS SKOLA"

Rīga, Skolas iela 21, 5. stāvs, 511 kabinets.

Atbalsti mūs