Saraksts Mēneša kalendārs
28
Janvāris
PiektdienaFormat2
29
Janvāris
SestdienaFormat2
1
Februāris
OtrdienaFormat2
2
Februāris
TrešdienaFormat2
4
Februāris
PiektdienaFormat2
5
Februāris
SestdienaFormat2
6
Februāris
SvētdienaFormat2
7
Februāris
PirmdienaFormat2
8
Februāris
OtrdienaFormat2
9
Februāris
TrešdienaFormat2
11
Februāris
PiektdienaFormat2
12
Februāris
SestdienaFormat2
13
Februāris
SvētdienaFormat2
15
Februāris
OtrdienaFormat2
18
Februāris
PiektdienaFormat2
20
Februāris
SvētdienaFormat2
22
Februāris
OtrdienaFormat2
23
Februāris
TrešdienaFormat2
25
Februāris
PiektdienaFormat2
26
Februāris
SestdienaFormat2
1
Marts
OtrdienaFormat2
2
Marts
TrešdienaFormat2
4
Marts
PiektdienaFormat2
5
Marts
SestdienaFormat2
6
Marts
SvētdienaFormat2
7
Marts
PirmdienaFormat2
8
Marts
OtrdienaFormat2
9
Marts
TrešdienaFormat2
11
Marts
PiektdienaFormat2
12
Marts
SestdienaFormat2
13
Marts
SvētdienaFormat2
15
Marts
OtrdienaFormat2
18
Marts
PiektdienaFormat2
20
Marts
SvētdienaFormat2
22
Marts
OtrdienaFormat2
23
Marts
TrešdienaFormat2
25
Marts
PiektdienaFormat2
26
Marts
SestdienaFormat2
27
Marts
SvētdienaFormat2
29
Marts
OtrdienaFormat2
1
Aprīlis
PiektdienaFormat2
2
Aprīlis
SestdienaFormat2
3
Aprīlis
SvētdienaFormat2
4
Aprīlis
PirmdienaFormat2
5
Aprīlis
OtrdienaFormat2
6
Aprīlis
TrešdienaFormat2
8
Aprīlis
PiektdienaFormat2
9
Aprīlis
SestdienaFormat2
10
Aprīlis
SvētdienaFormat2
12
Aprīlis
OtrdienaFormat2
13
Aprīlis
TrešdienaFormat2
15
Aprīlis
PiektdienaFormat2
16
Aprīlis
SestdienaFormat2
17
Aprīlis
SvētdienaFormat2
18
Aprīlis
PirmdienaFormat2
19
Aprīlis
OtrdienaFormat2
22
Aprīlis
PiektdienaFormat2
23
Aprīlis
SestdienaFormat2
26
Aprīlis
OtrdienaFormat2
27
Aprīlis
TrešdienaFormat2
29
Aprīlis
PiektdienaFormat2
1
Maijs
SvētdienaFormat2
2
Maijs
PirmdienaFormat2
3
Maijs
OtrdienaFormat2
4
Maijs
TrešdienaFormat2
6
Maijs
PiektdienaFormat2
7
Maijs
SestdienaFormat2
8
Maijs
SvētdienaFormat2
10
Maijs
OtrdienaFormat2
11
Maijs
TrešdienaFormat2
13
Maijs
PiektdienaFormat2
14
Maijs
SestdienaFormat2
15
Maijs
SvētdienaFormat2
17
Maijs
OtrdienaFormat2
20
Maijs
PiektdienaFormat2
21
Maijs
SestdienaFormat2
22
Maijs
SvētdienaFormat2
24
Maijs
OtrdienaFormat2
25
Maijs
TrešdienaFormat2
27
Maijs
PiektdienaFormat2
28
Maijs
SestdienaFormat2
31
Maijs
OtrdienaFormat2
1
Jūnijs
TrešdienaFormat2
3
Jūnijs
PiektdienaFormat2
4
Jūnijs
SestdienaFormat2
5
Jūnijs
SvētdienaFormat2
6
Jūnijs
PirmdienaFormat2
7
Jūnijs
OtrdienaFormat2
8
Jūnijs
TrešdienaFormat2
10
Jūnijs
PiektdienaFormat2
11
Jūnijs
SestdienaFormat2
12
Jūnijs
SvētdienaFormat2
14
Jūnijs
OtrdienaFormat2
17
Jūnijs
PiektdienaFormat2
18
Jūnijs
SestdienaFormat2
19
Jūnijs
SvētdienaFormat2
20
Jūnijs
PirmdienaFormat2
21
Jūnijs
OtrdienaFormat2
22
Jūnijs
TrešdienaFormat2
24
Jūnijs
PiektdienaFormat2
28
Jūnijs
OtrdienaFormat2
29
Jūnijs
TrešdienaFormat2
1
Jūlijs
PiektdienaFormat2
2
Jūlijs
SestdienaFormat2
3
Jūlijs
SvētdienaFormat2
4
Jūlijs
PirmdienaFormat2
5
Jūlijs
OtrdienaFormat2
8
Jūlijs
PiektdienaFormat2
10
Jūlijs
SvētdienaFormat2
12
Jūlijs
OtrdienaFormat2
15
Jūlijs
PiektdienaFormat2
17
Jūlijs
SvētdienaFormat2
19
Jūlijs
OtrdienaFormat2
22
Jūlijs
PiektdienaFormat2
26
Jūlijs
OtrdienaFormat2
29
Jūlijs
PiektdienaFormat2
1
Augusts
PirmdienaFormat2
2
Augusts
OtrdienaFormat2
5
Augusts
PiektdienaFormat2
6
Augusts
SestdienaFormat2
7
Augusts
SvētdienaFormat2
9
Augusts
OtrdienaFormat2
12
Augusts
PiektdienaFormat2
14
Augusts
SvētdienaFormat2
16
Augusts
OtrdienaFormat2
17
Augusts
TrešdienaFormat2
19
Augusts
PiektdienaFormat2
20
Augusts
SestdienaFormat2
21
Augusts
SvētdienaFormat2
23
Augusts
OtrdienaFormat2
26
Augusts
PiektdienaFormat2
30
Augusts
OtrdienaFormat2
2
Septembris
PiektdienaFormat2
3
Septembris
SestdienaFormat2
4
Septembris
SvētdienaFormat2
5
Septembris
PirmdienaFormat2
6
Septembris
OtrdienaFormat2
9
Septembris
PiektdienaFormat2
10
Septembris
SestdienaFormat2
11
Septembris
SvētdienaFormat2
13
Septembris
OtrdienaFormat2
16
Septembris
PiektdienaFormat2
20
Septembris
OtrdienaFormat2
23
Septembris
PiektdienaFormat2
27
Septembris
OtrdienaFormat2
30
Septembris
PiektdienaFormat2
2
Oktobris
SvētdienaFormat2
3
Oktobris
PirmdienaFormat2
4
Oktobris
OtrdienaFormat2
7
Oktobris
PiektdienaFormat2
8
Oktobris
SestdienaFormat2
9
Oktobris
SvētdienaFormat2
11
Oktobris
OtrdienaFormat2
14
Oktobris
PiektdienaFormat2
18
Oktobris
OtrdienaFormat2
21
Oktobris
PiektdienaFormat2
25
Oktobris
OtrdienaFormat2
28
Oktobris
PiektdienaFormat2
1
Novembris
OtrdienaFormat2
4
Novembris
PiektdienaFormat2
5
Novembris
SestdienaFormat2
6
Novembris
SvētdienaFormat2
7
Novembris
PirmdienaFormat2
8
Novembris
OtrdienaFormat2
11
Novembris
PiektdienaFormat2
13
Novembris
SvētdienaFormat2
15
Novembris
OtrdienaFormat2
18
Novembris
PiektdienaFormat2
22
Novembris
OtrdienaFormat2
25
Novembris
PiektdienaFormat2
29
Novembris
OtrdienaFormat2
2
Decembris
PiektdienaFormat2
3
Decembris
SestdienaFormat2
4
Decembris
SvētdienaFormat2
5
Decembris
PirmdienaFormat2
6
Decembris
OtrdienaFormat2
9
Decembris
PiektdienaFormat2
10
Decembris
SestdienaFormat2
11
Decembris
SvētdienaFormat2
13
Decembris
OtrdienaFormat2
16
Decembris
PiektdienaFormat2
20
Decembris
OtrdienaFormat2
23
Decembris
PiektdienaFormat2
27
Decembris
OtrdienaFormat2
30
Decembris
PiektdienaFormat2

2023


18
Janvāris
TrešdienaFormat2
19
Janvāris
CeturtdienaFormat2
20
Janvāris
PiektdienaFormat2
21
Janvāris
SestdienaFormat2
22
Janvāris
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs