Saraksts Mēneša kalendārs
6
Augusts
PiektdienaFormat2
7
Augusts
SestdienaFormat2
8
Augusts
SvētdienaFormat2
10
Augusts
OtrdienaFormat2
13
Augusts
PiektdienaFormat2
14
Augusts
SestdienaFormat2
15
Augusts
SvētdienaFormat2
17
Augusts
OtrdienaFormat2
20
Augusts
PiektdienaFormat2
21
Augusts
SestdienaFormat2
22
Augusts
SvētdienaFormat2
24
Augusts
OtrdienaFormat2
27
Augusts
PiektdienaFormat2
28
Augusts
SestdienaFormat2
31
Augusts
OtrdienaFormat2
3
Septembris
PiektdienaFormat2
4
Septembris
SestdienaFormat2
5
Septembris
SvētdienaFormat2
7
Septembris
OtrdienaFormat2
10
Septembris
PiektdienaFormat2
11
Septembris
SestdienaFormat2
14
Septembris
OtrdienaFormat2
16
Septembris
CeturtdienaFormat2
17
Septembris
PiektdienaFormat2
18
Septembris
SestdienaFormat2
19
Septembris
SvētdienaFormat2
21
Septembris
OtrdienaFormat2
22
Septembris
TrešdienaFormat2
23
Septembris
CeturtdienaFormat2
24
Septembris
PiektdienaFormat2
28
Septembris
OtrdienaFormat2
1
Oktobris
PiektdienaFormat2
3
Oktobris
SvētdienaFormat2
5
Oktobris
OtrdienaFormat2
8
Oktobris
PiektdienaFormat2
9
Oktobris
SestdienaFormat2
10
Oktobris
SvētdienaFormat2
12
Oktobris
OtrdienaFormat2
15
Oktobris
PiektdienaFormat2
16
Oktobris
SestdienaFormat2
17
Oktobris
SvētdienaFormat2
19
Oktobris
OtrdienaFormat2
22
Oktobris
PiektdienaFormat2
23
Oktobris
SestdienaFormat2
24
Oktobris
SvētdienaFormat2
26
Oktobris
OtrdienaFormat2
29
Oktobris
PiektdienaFormat2
2
Novembris
OtrdienaFormat2
5
Novembris
PiektdienaFormat2
6
Novembris
SestdienaFormat2
7
Novembris
SvētdienaFormat2
9
Novembris
OtrdienaFormat2
12
Novembris
PiektdienaFormat2
14
Novembris
SvētdienaFormat2
16
Novembris
OtrdienaFormat2
19
Novembris
PiektdienaFormat2
23
Novembris
OtrdienaFormat2
26
Novembris
PiektdienaFormat2
30
Novembris
OtrdienaFormat2
3
Decembris
PiektdienaFormat2
4
Decembris
SestdienaFormat2
5
Decembris
SvētdienaFormat2
7
Decembris
OtrdienaFormat2
10
Decembris
PiektdienaFormat2
11
Decembris
SestdienaFormat2
12
Decembris
SvētdienaFormat2
14
Decembris
OtrdienaFormat2
17
Decembris
PiektdienaFormat2
21
Decembris
OtrdienaFormat2
23
Decembris
CeturtdienaFormat2
24
Decembris
PiektdienaFormat2
25
Decembris
SestdienaFormat2
26
Decembris
SvētdienaFormat2
28
Decembris
OtrdienaFormat2
31
Decembris
PiektdienaFormat2

2022


20
Februāris
SvētdienaFormat2
26
Februāris
SestdienaFormat2
20
Marts
SvētdienaFormat2
27
Marts
SvētdienaFormat2
10
Aprīlis
SvētdienaFormat2
15
Aprīlis
PiektdienaFormat2
16
Aprīlis
SestdienaFormat2
17
Aprīlis
SvētdienaFormat2
18
Aprīlis
PirmdienaFormat2
22
Maijs
SvētdienaFormat2
18
Jūnijs
SestdienaFormat2
19
Jūnijs
SvētdienaFormat2
20
Jūnijs
PirmdienaFormat2
21
Jūnijs
OtrdienaFormat2
22
Jūnijs
TrešdienaFormat2
10
Jūlijs
SvētdienaFormat2
17
Jūlijs
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs