Saraksts Mēneša kalendārs
1
Oktobris
SestdienaFormat2
29
Oktobris
SestdienaFormat2
26
Novembris
SestdienaFormat2
17
Decembris
SestdienaFormat2

2023


20
Janvāris
PiektdienaFormat2
21
Janvāris
SestdienaFormat2
22
Janvāris
SvētdienaFormat2
28
Janvāris
SestdienaFormat2
25
Februāris
SestdienaFormat2
25
Marts
SestdienaFormat2
29
Aprīlis
SestdienaFormat2
27
Maijs
SestdienaFormat2
3
Jūnijs
SestdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Biedrība "GAISMAS SKOLA"

Rīga, Skolas iela 21, 5. stāvs, 511 kabinets.

Atbalsti mūs