Saraksts Mēneša kalendārs
13
Februāris
SvētdienaFormat2
15
Maijs
SvētdienaFormat2
14
Augusts
SvētdienaFormat2
13
Novembris
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs