Saraksts Mēneša kalendārs
15
Janvāris
SvētdienaFormat2
16
Aprīlis
SvētdienaFormat2
9
Jūlijs
SvētdienaFormat2
15
Oktobris
SvētdienaFormat2
3
Decembris
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Biedrība "GAISMAS SKOLA"

Rīga, Skolas iela 21, 5. stāvs, 511 kabinets.

Atbalsti mūs