Saraksts Mēneša kalendārs
17
Decembris
SestdienaFormat2
24
Decembris
SestdienaFormat2

2023


20
Janvāris
PiektdienaFormat2
21
Janvāris
SestdienaFormat2
22
Janvāris
SvētdienaFormat2
28
Janvāris
SestdienaFormat2
25
Februāris
SestdienaFormat2
25
Marts
SestdienaFormat2
7
Aprīlis
PiektdienaFormat2
8
Aprīlis
SestdienaFormat2
9
Aprīlis
SvētdienaFormat2
29
Aprīlis
SestdienaFormat2
27
Maijs
SestdienaFormat2
3
Jūnijs
SestdienaFormat2
19
Augusts
SestdienaFormat2
20
Augusts
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Biedrība "GAISMAS SKOLA"

Rīga, Skolas iela 21, 5. stāvs, 511 kabinets.

Atbalsti mūs