Saraksts Mēneša kalendārs
18
Jūnijs
PiektdienaFormat2
25
Jūnijs
PiektdienaFormat2
26
Jūnijs
SestdienaFormat2
30
Jūnijs
TrešdienaFormat2
2
Jūlijs
PiektdienaFormat2
3
Jūlijs
SestdienaFormat2
4
Jūlijs
SvētdienaFormat2
9
Jūlijs
PiektdienaFormat2
10
Jūlijs
SestdienaFormat2
16
Jūlijs
PiektdienaFormat2
17
Jūlijs
SestdienaFormat2
18
Jūlijs
SvētdienaFormat2
23
Jūlijs
PiektdienaFormat2
24
Jūlijs
SestdienaFormat2
25
Jūlijs
SvētdienaFormat2
30
Jūlijs
PiektdienaFormat2
1
Augusts
SvētdienaFormat2
6
Augusts
PiektdienaFormat2
7
Augusts
SestdienaFormat2
8
Augusts
SvētdienaFormat2
13
Augusts
PiektdienaFormat2
14
Augusts
SestdienaFormat2
17
Augusts
OtrdienaFormat2
20
Augusts
PiektdienaFormat2
27
Augusts
PiektdienaFormat2
3
Septembris
PiektdienaFormat2
4
Septembris
SestdienaFormat2
5
Septembris
SvētdienaFormat2
10
Septembris
PiektdienaFormat2
11
Septembris
SestdienaFormat2
12
Septembris
SvētdienaFormat2
17
Septembris
PiektdienaFormat2
24
Septembris
PiektdienaFormat2
1
Oktobris
PiektdienaFormat2
3
Oktobris
SvētdienaFormat2
8
Oktobris
PiektdienaFormat2
9
Oktobris
SestdienaFormat2
10
Oktobris
SvētdienaFormat2
15
Oktobris
PiektdienaFormat2
16
Oktobris
SestdienaFormat2
17
Oktobris
SvētdienaFormat2
22
Oktobris
PiektdienaFormat2
23
Oktobris
SestdienaFormat2
29
Oktobris
PiektdienaFormat2
5
Novembris
PiektdienaFormat2
6
Novembris
SestdienaFormat2
7
Novembris
SvētdienaFormat2
12
Novembris
PiektdienaFormat2
14
Novembris
SvētdienaFormat2
19
Novembris
PiektdienaFormat2
26
Novembris
PiektdienaFormat2
3
Decembris
PiektdienaFormat2
4
Decembris
SestdienaFormat2
5
Decembris
SvētdienaFormat2
10
Decembris
PiektdienaFormat2
11
Decembris
SestdienaFormat2
12
Decembris
SvētdienaFormat2
17
Decembris
PiektdienaFormat2
24
Decembris
PiektdienaFormat2
31
Decembris
PiektdienaFormat2

2022


26
Februāris
SestdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs