Saraksts Mēneša kalendārs
27
Oktobris
OtrdienaFormat2
1
Novembris
SvētdienaFormat2
6
Novembris
PiektdienaFormat2
7
Novembris
SestdienaFormat2
8
Novembris
SvētdienaFormat2
10
Novembris
OtrdienaFormat2
14
Novembris
SestdienaFormat2
15
Novembris
SvētdienaFormat2
17
Novembris
OtrdienaFormat2
18
Novembris
TrešdienaFormat2
19
Novembris
CeturtdienaFormat2
22
Novembris
SvētdienaFormat2
24
Novembris
OtrdienaFormat2
29
Novembris
SvētdienaFormat2
4
Decembris
PiektdienaFormat2
5
Decembris
SestdienaFormat2
6
Decembris
SvētdienaFormat2
8
Decembris
OtrdienaFormat2
10
Decembris
CeturtdienaFormat2
12
Decembris
SestdienaFormat2
13
Decembris
SvētdienaFormat2
15
Decembris
OtrdienaFormat2
18
Decembris
PiektdienaFormat2
22
Decembris
OtrdienaFormat2
24
Decembris
CeturtdienaFormat2
29
Decembris
OtrdienaFormat2

2021


15
Janvāris
PiektdienaFormat2
16
Janvāris
SestdienaFormat2
17
Janvāris
SvētdienaFormat2
18
Janvāris
PirmdienaFormat2
19
Janvāris
OtrdienaFormat2
30
Janvāris
SestdienaFormat2
13
Februāris
SestdienaFormat2
27
Februāris
SestdienaFormat2
28
Februāris
SvētdienaFormat2
13
Marts
SestdienaFormat2
20
Marts
SestdienaFormat2
21
Marts
SvētdienaFormat2
27
Marts
SestdienaFormat2
2
Aprīlis
PiektdienaFormat2
3
Aprīlis
SestdienaFormat2
4
Aprīlis
SvētdienaFormat2
5
Aprīlis
PirmdienaFormat2
24
Aprīlis
SestdienaFormat2
1
Maijs
SestdienaFormat2
5
Jūnijs
SestdienaFormat2
10
Jūnijs
CeturtdienaFormat2
19
Jūnijs
SestdienaFormat2
20
Jūnijs
SvētdienaFormat2
21
Jūnijs
PirmdienaFormat2
22
Jūnijs
OtrdienaFormat2
23
Jūnijs
TrešdienaFormat2
10
Jūlijs
SestdienaFormat2
17
Jūlijs
SestdienaFormat2
14
Augusts
SestdienaFormat2
18
Augusts
TrešdienaFormat2
20
Augusts
PiektdienaFormat2
21
Augusts
SestdienaFormat2
22
Augusts
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs