Saraksts Mēneša kalendārs
14
Augusts
PiektdienaFormat2
15
Augusts
SestdienaFormat2
16
Augusts
SvētdienaFormat2
18
Augusts
OtrdienaFormat2
20
Augusts
CeturtdienaFormat2
25
Augusts
OtrdienaFormat2
28
Augusts
PiektdienaFormat2
29
Augusts
SestdienaFormat2
30
Augusts
SvētdienaFormat2
1
Septembris
OtrdienaFormat2
4
Septembris
PiektdienaFormat2
5
Septembris
SestdienaFormat2
6
Septembris
SvētdienaFormat2
8
Septembris
OtrdienaFormat2
9
Septembris
TrešdienaFormat2
11
Septembris
PiektdienaFormat2
12
Septembris
SestdienaFormat2
13
Septembris
SvētdienaFormat2
15
Septembris
OtrdienaFormat2
17
Septembris
CeturtdienaFormat2
20
Septembris
SvētdienaFormat2
22
Septembris
OtrdienaFormat2
6
Oktobris
OtrdienaFormat2
9
Oktobris
PiektdienaFormat2
10
Oktobris
SestdienaFormat2
11
Oktobris
SvētdienaFormat2
13
Oktobris
OtrdienaFormat2
27
Oktobris
OtrdienaFormat2
5
Novembris
CeturtdienaFormat2
6
Novembris
PiektdienaFormat2
7
Novembris
SestdienaFormat2
8
Novembris
SvētdienaFormat2
10
Novembris
OtrdienaFormat2
14
Novembris
SestdienaFormat2
15
Novembris
SvētdienaFormat2
17
Novembris
OtrdienaFormat2
20
Novembris
PiektdienaFormat2
22
Novembris
SvētdienaFormat2
24
Novembris
OtrdienaFormat2
4
Decembris
PiektdienaFormat2
5
Decembris
SestdienaFormat2
6
Decembris
SvētdienaFormat2
8
Decembris
OtrdienaFormat2
12
Decembris
SestdienaFormat2
13
Decembris
SvētdienaFormat2
15
Decembris
OtrdienaFormat2
18
Decembris
PiektdienaFormat2
22
Decembris
OtrdienaFormat2
23
Decembris
TrešdienaFormat2
29
Decembris
OtrdienaFormat2

2021


15
Janvāris
PiektdienaFormat2
16
Janvāris
SestdienaFormat2
17
Janvāris
SvētdienaFormat2
18
Janvāris
PirmdienaFormat2
19
Janvāris
OtrdienaFormat2
30
Janvāris
SestdienaFormat2
13
Februāris
SestdienaFormat2
27
Februāris
SestdienaFormat2
28
Februāris
SvētdienaFormat2
13
Marts
SestdienaFormat2
20
Marts
SestdienaFormat2
21
Marts
SvētdienaFormat2
27
Marts
SestdienaFormat2
2
Aprīlis
PiektdienaFormat2
3
Aprīlis
SestdienaFormat2
4
Aprīlis
SvētdienaFormat2
5
Aprīlis
PirmdienaFormat2
24
Aprīlis
SestdienaFormat2
1
Maijs
SestdienaFormat2
5
Jūnijs
SestdienaFormat2
10
Jūlijs
SestdienaFormat2
17
Jūlijs
SestdienaFormat2
14
Augusts
SestdienaFormat2
18
Augusts
TrešdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs