Saraksts Mēneša kalendārs
28
Decembris
SestdienaFormat2

2020


11
Janvāris
SestdienaFormat2
8
Februāris
SestdienaFormat2
2
Maijs
SestdienaFormat2
13
Jūnijs
SestdienaFormat2
11
Jūlijs
SestdienaFormat2
1
Augusts
SestdienaFormat2
12
Septembris
SestdienaFormat2
10
Oktobris
SestdienaFormat2
7
Novembris
SestdienaFormat2
5
Decembris
SestdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs