Saraksts Mēneša kalendārs
7
Jūnijs
SvētdienaFormat2
9
Jūnijs
OtrdienaFormat2
16
Jūnijs
OtrdienaFormat2
17
Jūnijs
TrešdienaFormat2
30
Jūnijs
OtrdienaFormat2
7
Jūlijs
OtrdienaFormat2
14
Jūlijs
OtrdienaFormat2
21
Jūlijs
OtrdienaFormat2
28
Jūlijs
OtrdienaFormat2
4
Augusts
OtrdienaFormat2
11
Augusts
OtrdienaFormat2
20
Augusts
CeturtdienaFormat2
25
Augusts
OtrdienaFormat2
8
Septembris
OtrdienaFormat2
17
Septembris
CeturtdienaFormat2
22
Septembris
OtrdienaFormat2
13
Oktobris
OtrdienaFormat2
27
Oktobris
OtrdienaFormat2
10
Novembris
OtrdienaFormat2
24
Novembris
OtrdienaFormat2
8
Decembris
OtrdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs