Saraksts Mēneša kalendārs
2
Septembris
PirmdienaFormat2
7
Oktobris
PirmdienaFormat2
4
Novembris
PirmdienaFormat2
30
Decembris
PirmdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs