Saraksts Mēneša kalendārs
16
Jūnijs
SvētdienaFormat2
18
Jūnijs
OtrdienaFormat2
2
Jūlijs
OtrdienaFormat2
9
Jūlijs
OtrdienaFormat2
10
Jūlijs
TrešdienaFormat2
13
Jūlijs
SestdienaFormat2
14
Jūlijs
SvētdienaFormat2
16
Jūlijs
OtrdienaFormat2
23
Jūlijs
OtrdienaFormat2
30
Jūlijs
OtrdienaFormat2
20
Augusts
OtrdienaFormat2
28
Septembris
SestdienaFormat2
29
Septembris
SvētdienaFormat2

2020


11
Janvāris
SestdienaFormat2
12
Janvāris
SvētdienaFormat2
9
Maijs
SestdienaFormat2
10
Maijs
SvētdienaFormat2
4
Jūlijs
SestdienaFormat2
5
Jūlijs
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs