field-imglg1

 
LVRU

Reiki 3.līmeņa seminārsСеминар Рэйки 3 уровня

Vada: Mihails un Angelina MošenkoviВедёт: Михаил и Ангелина Мошенковы
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Svētdiena, 1.Augusts, 2021Format0Дата: Svētdiena, 1.Augusts, 2021Format0
Laiks: .....09:00Время: .....09:00
Ilgums: .....Продолжительность: .....
Стоимость: Стоимость – 300 €, для неработающих пенсионеров и инвалидов – 200 €Maksa: Maksa - 300 €, nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem – 200 €.

 

 
 

 

Синпидэн

   В Рэйки японской традиции, третий уровень Рэйки открыт для всех, кто просто и естественно, хочет перейти на духовный уровень проживания жизни. Обучение не обязывает вас обязательно идти дальше, по пути мастера и учителя Рэйки. III уровень Рэйки японской традиции даёт возможность для дальнейшего духовного роста, увеличения уровня интуиции и целительских способностей. Полный объем основных знаний Рэйки японской традиции завершается на 3 уровне обучения. Это уровень тонкого духовного Состояния Сознания, уровень Добра и Любви. Это реальная возможность открытия духовного Сердца.


 

На третьим уровне Рэйки...

 • Увеличение интуиции, целительских способностей.
 • Более глубоко постигаются все ранее изученные медитативные и целительные техники.
 • Значительно возрастает уровень энергетической ответственности.
 • Полное спокойствие ума и осознание своей миссии в жизни, данной Богом, - главная задача системы обучения в Рэйки.
 • Благодаря новому уровню Энергии у вас будет возможность достичь ещё большей глубины во всём - целительстве, самоочищении, практиках медитации.
 • Это высший уровень энергии, на котором способности к исцелению и самоочищению с помощью Рэйки заметно увеличиваются.
 • Если у вас есть желание получить 3 уровень Рэйки, вам необходимо заявить об этом учителю и вступить в тренинг 3 уровня, который продолжается до дня семинара.
 • 3 уровень Рэйки это очень глубокий и осознанный выбор Души человека, его желание быть и жить в этом Мире на высоком духовном уровне.
 • 3 уровень Рэйки – это уровень вибраций энергии Света, уровень Духовной трансформации в реальной жизни и возрастание понимания истинных ценностей бытия.
 • На 3-м уровне заканчивается уровень обучения в системе Рэйки, достаточный для полной самореализации задач, реально практикующего систему Рэйки человека. Дальнейшие возможности обучения в Рэйки японской традиции, важны только для тех, кто хочет стать мастером и учителем Рэйки.

 

Семинар ведут учителя Рэйки японской традиции:
Ангелина и Михаил Мошенковы

 • Подробнее о учителях, вы можете прочитать в разделе "Контакты"
 • Для организации семинаров в вашем городе звоните по телефону (+371) 20006245
 • 1 день обучения 
 • Стоимость обучения – 300 евро, для неработающих пенсионеров и инвалидов – 200 евро. 

 

Узнайте ближайшую дату семинара

 

Звоните для обязательной записи на семинар и задавайте вопросы по телефону (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Sinpiden «Noslēpums»

   Japāņu tradīcijas Reiki III līmenis sniedz tālākas garīgas izaugsmes, intuīcijas padziļināšanas un dziedināšanas spēju pastiprināšanas iespēju. 

    Tiek dziļāk apgūtas visas iepriekš iemācītās meditatīvās un dziedināšanas tehnikas. Ievērojami pieaug enerģētiskās atbildības līmenis. Pilnīgs prāta miers un savas Dieva lemtās dzīves misijas apzināšanās ir galvenais Reiki apmācības sistēmas uzdevums.

    Iniciācijas iziešana nodrošina vēl dziļāku dziedināšanas, attīrīšanās un meditācijas apgūšanu. Šis ir augstākais enerģijas līmenis, kurā dziedināšanas un pašattīrīšanās spējas ar Reiki palīdzību ievērojami pieaug. Tālākās japāņu tradīcijas Reiki apmācības iespējas ir nozīmīgas tikai tiem, kas vēlas kļūt par Reiki skolotāju.

    Ja Jūs vēlaties iegūt Reiki 3. līmeni, Jums tas jāpaziņo skolotājam.  Reiki 3. līmenis ir ļoti dziļa un apzināta Dvēseles izvēle. Reiki 3. līmenis ir Gaismas enerģijas vibrāciju līmenis.

 


 

Trešajā Reiki līmenī...

 • Intuīcijas un dziedniecisko spēju palielināšana.
 • Tiek padziļināti apgūtas un izprastas visas iepriekš iemācītās meditācijas tehnikas un dziedināšanas paņēmieni.
 • Ievērojami palielinās enerģētiskā līmeņa atbildība.
 • Pilnīgs miers un izpratne par savu misiju dzīvē, ko Dievs devis, kā galveno uzdevumu Reiki sistēmas apmācībai.
 • Jums ir iespēja sasniegt vēl lielāku dziļumu visā: dziedniecībā, attīrīšanā, meditācijā - iniciācijas saņemšanas rezultātā.
 • Šī ir visaugstākā līmeņa enerģija, kur ar Reiki palīdzību ievērojami palielinās dziedināšana un pašattīrīšanās.
 • Ja Jums ir vēlme iegūt Reiki III līmeni, Jums jāpaziņo šī vēlme skolotājam un jāiestājas III līmeņa trenniņa, kas turpinās līdz pat semināra dienai.
 • Reiki III līmenis ir ļoti dziļa un apzināta Dvēseles izvēle, tā ir cilvēka vēlme dzīvot ar augstu dvēseles vibrāciju.
 • Reiki III līmenis – tas ir Gaismas enerģijas vibrāciju līmenis.
 • Ar trešo līmeni beidzas apmācība, kāda ir pietiekama, lai Reiki reāli praktizējošs cilvēks varētu sevi pilnībā realizēt. Tālākās Japāņu tradīcijas Reiki izglītības iespējas svarīgas ir tiem, kuri vēlās kļūt par Reiki skolotāju.

 

Semināru vada japāņu tradīcijas Reiki skolotāji:
Angelina un Mihails Mošenkovi

 • Vairāk informācijas par saviem Reiki skolotājiem meklējiet sadaļā "Kontakti"
 • Par semināru organizāciju jūsu pilsētā interesējieties, zvanot pa tālruņa numuru (+371) 20006245
 • 1 apmācību diena
 • Maksa - 300 €, nestrādjošiem pensionāriem un invalīdiem – 200 €.  

    

 Uzziniet tuvāko semināra datumu

 

Zvaniet un obligāti pierakstieties uz semināriem un uzdodiet jautājumus pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Atpakaļ

Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs