field-imglg1

 
LVRU

Reiki 3.līmeņa seminārsСеминар Рэйки 3 уровня

Japāņu tradīcijas Reiki seminārsСеминар Рэйки японской традиции

Vada: Mihails un Angelina MošenkoviВедёт: Михаил и Ангелина Мошенковы
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Svētdiena, 19.Jūlijs, 2020Format0Дата: Svētdiena, 19.Jūlijs, 2020Format0
Laiks: .....09:00Время: .....09:00
Ilgums: 7st Продолжительность: 7st
Стоимость: 300 €, для пенсионеров и инвалидов – 200 €Maksa: 300 €, pensionāriem un invalīdiem – 200 €
 
 

   Семинар III уровня Рэйки Синпидэн «Tаинство». III уровень Рэйки японской традиции даёт возможность для дальнейшего духовного роста, увеличения уровня интуиции и целительских способностей.

 

На третьим уровне Рэйки...

 • Дальнейший духовный рост.
 • Увеличение интуиции, целительских способностей.
 • Более глубоко постигаются все ранее изученные медитативные и целительные техники.
 • Значительно возрастает уровень энергетической ответственности.
 • Полное спокойствие ума и осознание своей миссии в жизни, данной Богом, - главная задача системы обучения в Рэйки.
 • Достижение ещё большей глубины во всем: в целительстве, очищении, медитации – следствие получения инициации.
 • Это высший уровень энергии, на котором способности к исцелению и самоочищению с помощью Рэйки заметно увеличиваются.
 • Если у вас есть желание получить 3 уровень Рэйки, вам необходимо заявить об этом учителю и вступить в тренинг 3 уровня, который продолжается до дня семинара.
 • 3 уровень Рэйки это очень глубокий и осознанный выбор Души человека, его желание быть и жить в этом мире на высоком духовном уровне.
 • 3 уровень Рэйки – это уровень вибраций энергии Света.
 • На 3-ем уровне заканчивается уровень обучения, достаточный для полной самореализации в Рэйки, реально практикующего Рэйки человека. Дальнейшие возможности обучения в Рэйки японской традиции, важны только для тех, кто хочет стать учителем Рэйки.

 

Семинар ведут учителя Рэйки японской традиции:
Ангелина и Михаил Мошенковы

 • Подробнее о учителях, вы можете прочитать в разделе "Контакты"
 • Для организации семинаров в вашем городе звоните по телефону (+371) 20006245
 • 1 день обучения
 • Участие в семинаре - ваше добровольное пожертвование, по мере ваших возможностей, для содержания нашего центра. Рекомендуемая сумма пожертвований – 300 €, для пенсионеров и инвалидов – 200 €.

 

Звоните для обязательной записи на семинар и задавайте вопросы по телефону (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   

Japāņu tradīcijas Reiki III līmeņa apmācības seminārs „Šimpiden” („Noslēpums”). Japāņu tradīcijas Reiki III līmenis dod tālākas iespējas garīgajā izaugsmē, paplašinot intuīciju un dziedināšanas spējas.

 

Trešajā Reiki līmenī...

 • Intuīcijas un dziedniecisko spēju palielināšana.
 • Tiek padziļināti apgūtas un izprastas visas iepriekš iemācītās meditācijas tehnikas un dziedināšanas paņēmieni.
 • Ievērojami palielinās enerģētiskā līmeņa atbildība.
 • Pilnīgs miers un izpratne par savu misiju dzīvē, ko Dievs devis, kā galveno uzdevumu Reiki sistēmas apmācībai.
 • Jums ir iespēja sasniegt vēl lielāku dziļumu visā: dziedniecībā, attīrīšanā, meditācijā - iniciācijas saņemšanas rezultātā.
 • Šī ir visaugstākā līmeņa enerģija, kur ar Reiki palīdzību ievērojami palielinās dziedināšana un pašattīrīšanās.
 • Ja Jums ir vēlme iegūt Reiki III līmeni, Jums jāpaziņo šī vēlme skolotājam un jāiestājas III līmeņa trenniņa, kas turpinās līdz pat semināra dienai.
 • Reiki III līmenis ir ļoti dziļa un apzināta Dvēseles izvēle, tā ir cilvēka vēlme dzīvot ar augstu dvēseles vibrāciju.
 • Reiki III līmenis – tas ir Gaismas enerģijas vibrāciju līmenis.
 • Ar trešo līmeni beidzas apmācība, kāda ir pietiekama, lai Reiki reāli praktizējošs cilvēks varētu sevi pilnībā realizēt. Tālākās Japāņu tradīcijas Reiki izglītības iespējas svarīgas ir tiem, kuri vēlās kļūt par Reiki skolotāju.

 

Semināru vada japāņu tradīcijas Reiki skolotāji:
Angelina un Mihails Mošenkovi

 • Vairāk informācijas par saviem Reiki skolotājiem meklējiet sadaļā "Kontakti"
 • Par semināru organizāciju jūsu pilsētā interesējieties, zvanot pa tālruņa numuru (+371) 20006245
 • 1 apmācību diena
 • Piedalīšanās seminārā - Jūsu ziedojums, pēc Jūsu iespējām mūsu centra uzturēšanai. Rekomendējamā ziedojuma summa - 300 €, pensionāriem un invalīdiem – 200 €

 

Zvaniet un obligāti pierakstieties uz semināriem un uzdodiet jautājumus pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


В ближайшее время...

Drīzumā...

Drīzumā...

В ближайшее время...

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Atpakaļ

Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs