Saraksts Mēneša kalendārs
28
Jūnijs
CeturtdienaFormat2
29
Jūnijs
PiektdienaFormat2
30
Jūnijs
SestdienaFormat2
1
Jūlijs
SvētdienaFormat2
2
Jūlijs
PirmdienaFormat2
6
Jūlijs
PiektdienaFormat2
7
Jūlijs
SestdienaFormat2
8
Jūlijs
SvētdienaFormat2
9
Jūlijs
PirmdienaFormat2
13
Jūlijs
PiektdienaFormat2
16
Jūlijs
PirmdienaFormat2
23
Jūlijs
PirmdienaFormat2
27
Jūlijs
PiektdienaFormat2
28
Jūlijs
SestdienaFormat2
30
Jūlijs
PirmdienaFormat2
4
Augusts
SestdienaFormat2
5
Augusts
SvētdienaFormat2
10
Augusts
PiektdienaFormat2
11
Augusts
SestdienaFormat2
12
Augusts
SvētdienaFormat2
18
Augusts
SestdienaFormat2
19
Augusts
SvētdienaFormat2
23
Augusts
CeturtdienaFormat2
25
Augusts
SestdienaFormat2
26
Augusts
SvētdienaFormat2
31
Augusts
PiektdienaFormat2
8
Septembris
SestdienaFormat2
9
Septembris
SvētdienaFormat2
11
Septembris
OtrdienaFormat2
22
Septembris
SestdienaFormat2
6
Oktobris
SestdienaFormat2
7
Oktobris
SvētdienaFormat2
8
Oktobris
PirmdienaFormat2
27
Oktobris
SestdienaFormat2
28
Oktobris
SvētdienaFormat2
8
Decembris
SestdienaFormat2
9
Decembris
SvētdienaFormat2
29
Decembris
SestdienaFormat2

2019


12
Janvāris
SestdienaFormat2
18
Janvāris
PiektdienaFormat2
19
Janvāris
SestdienaFormat2
20
Janvāris
SvētdienaFormat2
21
Janvāris
PirmdienaFormat2
22
Janvāris
OtrdienaFormat2
26
Janvāris
SestdienaFormat2
27
Janvāris
SvētdienaFormat2
9
Februāris
SestdienaFormat2
23
Februāris
SestdienaFormat2
24
Februāris
SvētdienaFormat2
9
Marts
SestdienaFormat2
13
Aprīlis
SestdienaFormat2
19
Aprīlis
PiektdienaFormat2
27
Aprīlis
SestdienaFormat2
1
Maijs
TrešdienaFormat2
31
Maijs
PiektdienaFormat2
22
Novembris
PiektdienaFormat2
23
Novembris
SestdienaFormat2
24
Novembris
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs