Saraksts Mēneša kalendārs
18
Novembris
SvētdienaFormat2
1
Decembris
SestdienaFormat2
16
Decembris
SvētdienaFormat2

2019


3
Februāris
SvētdienaFormat2Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs