field-imglg1

 
LVRU

Reiki aplisКруг Рэйки

Vada: Agita SuharevskaВедёт: Агита Сухаревска
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Pirmdiena, 18.Jūnijs, 2018Format0Дата: Pirmdiena, 18.Jūnijs, 2018Format0
Laiks: .....19:00Время: .....19:00
Ilgums: 1st 30minПродолжительность: 1st 30min
Стоимость: пожертвованиеMaksa: ziedojums

 

Japāņu tradīcijas Reiki skolotājs Mihails Mošenkovs ielūdz jūs ciemos katru pirmdienu plkst. 19.00

 

Учитель Рэйки японской традиции Михаил Мошенков приглашает каждый понедельник в 19.00

 
 

   Что такое «Круг друзей Рэйки»? В системе естественного исцеления Усуи Рэйки (Усуи Рэйки Риохо) есть традиция встречи учителя Рэйки со своими учениками и людьми, которых интересуют метод Рэйки, другие методы самоисцеления и главные вопросы нашей жизни.

 

Круг Рэйки...

 • На «Круге Рэйки» нашей школы мы учимся простым жизненным истинам: любви, доброте, спокойствию, состраданию, милосердию и умению помочь себе в жизненных ситуациях.
 • Мы соприкасаемся с простым и волшебным миром универсальной духовной жизненной энергии Вселенной Рэйки, учимся замечать разлитую вокруг нас Прану жизни, понимать её и использовать на благо здоровья и самой божественно прекрасной Жизни.
 • Мы знакомимся – говорим друг другу добрые, хорошие слова поддержки и понимания. Мы учимся жить в Мире со всем Сущим. Мы учимся жить в мире с другими людьми. Учимся понимать и соблюдать законы жизни просто и правильно.
 • На каждом Круге мы снова и снова убеждаемся, что мы все похожи и хотим одного и того же в этой жизни – любви и сострадания. Мы все одинаковы: и русские, и латыши, и литовцы, и евреи – мы просто люди с одной планеты Земля.
 • Круг соединяет всех, кто сюда приходит, в единое доброе состояние, состояние божественной любви – нормальное и естественное человеческое состояние. Достаточно ненависти, войн и поиска врагов, хватит –уже пора остановиться и понять истинный смысл нашего рождения на планете Земля.
 • Круг учит делиться, а не только брать и требовать. Задача круга – помочь человеку справиться с жизненными стрессами, помочь в выздоровлении души и тела, показать, что существует другая, духовная жизнь обычных людей.
 • Мы возвращаемся к истокам и Истине, которую каждый из нас знает, и эта Истина есть божественно прекрасная божественная Любовь Жизни.


Кто может прийти на «Круг Рэйки»? Приходит тот, кто хочет прийти – ограничений нет

 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   Kas ir «Reiki aplis»? Usui Reiki (Usui Reiki Rioho) dabīgās dziedināšanas sistēmā Reiki pastāv tradīcija, kad Reiki skolotāji tiekas ar saviem skolniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem interesē Reiki, citas izdziedināšanās tehnikas un būtiskākie mūsu dzīves jautājumi.

 

Reiki Aplis...

 • Mūsu skolas «Reiki aplī» mēs mācamies parastas dzīves patiesības: mīlestību, labestību, sirdsmieru, žēlsirdību, līdzcietību, kā arī mācamies palīdzēt sev dažādās dzīves situācijās.
 • Mēs pieskaramies vienkāršajai un brīnumainajai Visuma Universālajai dzīvības enerģijas pasaulei, mācamies ievērot tās starojumu ap mums, mācamies to izmantot veselības un pašas dievišķi skaistas dzīves labā.
 • Mēs iepazīstamies, – veltam viens otram laipnus, labus atbalsta vārdus un sapratni. Mēs mācamies dzīvot saskaņā ar savu būtību. Mēs mācamies dzīvot saskaņā ar apkārtējiem cilvēkiem. Mācamies saprast un ievērot dzīves likumus vienkārši un pareizi.
 • Katrā aplī mēs atkal un atkal pārliecināmies, ka mēs visi esam līdzīgi un vēlamies vienu un to pašu šajā dzīvē – mīlestību un līdzcietību. Mēs visi esam vienādi – krievi, latvieši, lietuvieši, ebreji – mēs visi esam cilvēki uz planētas Zeme.
 • Aplis apvieno visus, kas nāk šurp, vienotā, labestīgā stāvoklī, kas ir normāls un dabīgs cilvēka stāvoklis. Pietiek naida, karu un ienaidnieku meklējumu. Ir laiks apstāties un saprast mūsu piedzimšanas jēgu uz šīs planētas Zeme.
 • Aplis māca dalīties, ne tikai ņemt un pieprasīt. Apļa uzdevums – palīdzēt cilvēkam tikt galā ar dzīves stresiem, palīdzēt ķermeņa un gara dziedināšanā, parādīt, ka eksistē cita, garīga vienkāršu cilvēku pasaule.
 • Mēs atgriežamies pie pamatiem un patiesības, kuru katrs no mums zina, un šī patiesība ir bezgalīgi skaistā Dievišķā dzīves Mīlestība.

 

Kas drīkst nākt uz «Reiki apļiem»? Var nākt visi, kas vēlās – ierobežojumu nav

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Atpakaļ

Kontakti

Telefons: (+371) 20006245

Alternatīvās medicīnas centrs
«Reiki Gaismas Skola»

Latvija, Rīga, Brīvības iela 98
3.stāvs (ieeja arkā), LV-1010

Atbalsti mūs